12 واقعیت جالب درباره ی هیدروژن

در این مطلب قصد داریم 12 واقعیت جالب درباره ی هیدروژن را مطرح کنیم. اطلاعات زیادی درباره ی گاز هیدروژن وجود دارد که در اخبار سایت سهیل گاز به صورت دقیق، علمی و مفصل مطرح شده. تعدادی از موارد مطرح شده در این سایت با عناوین زیر می باشد:


• کاربرد هیدروژن

• هیدروژن چیست

• ویژگی های هیدروژن

• و غیره

برای اطلاع از 12 واقعیت جالب درباره هیدروژن با ما همراه باشید.

1. حدود 10 درصد از وزن موجودات زنده هیدروژن می باشد که عمدتا در آب، پروتئین و چربی ها وجود دارد.

2. هیدروژن مایع کمترین چگالی را نسبت به سایر مایعات دارد.

3. هیدروژن جامد و متبلور کمترین چگالی را در بین جامدات بلوری دارد.

4. هیدروژن تنها عنصری است که می تواند بدون نوترون وجود داشته باشد. فراوان ترین ایزوتوپ هیدروژن فاقد نوترون می باشد.

5. آنتی هیدروژن تنها عنصر ضد ماده ای است که تا کنون ساخته شده است، با اتم های آنتی هیدروژن سنتز شده تقریبا 17 دقیقه ماندگارتر است. هر اتم آنتی هیدروژن حاوی یک پوزیترون ( نسخه دارای بار مثبت الکترون) است که به دور آنتی پروتون می چرخد ( نسخه پروتون با بار منفی)

6. اعتقاد بر این است که هیدروژن یکی از سه عنصر تولید شده در یک انفجار بزرگ است.

7. ما بیشتر انرژی موجود در سیاره خود را مدیون هیدروژن هستیم. آتش سوزی های هسته ای هیدروژن را به هلیوم تبدیل می کند و مقدار زیادی انرژی آزاد می کند.

8. هیدروژن هر دو یون مثبت و منفی را تشکیل می دهد. این کار را راحت تر از هر عنصر دیگری انجام می دهد.

9. هیدروژن به عنوان یکی از فراوان ترین عناصر شناخته شده است.

10. هیدروژن تنها اتمی است که معادله شرودینگر برای آن یک راه حل دقیق دارد.

11. اولین واکنش ذنجیره ای کشف شده یک واکنش هسته ای نبود. این واکنش زنجیره ای شیمیایی بود. در سال 1913 توسط ماکس بودنشتاین کشف شد، وی در اثر انفجار مخلوطی از گازهای کلر و هیدروژن در اثر نور مشاهده شد. مکانیسم واکنش زنجیره ای در سال 1918 توسط والتر نرنست به طور کامل توضیح داده شد.

12. هیدروژن با عناصر اکسیژن، کلر و فلوئور به صورت انفجاری واکنش می دهد.

تا به اینجا 12 نکته درباره گاز هیدروژن مطرح شد اما خیلی خلاصه و سر بسته. اگر به هر طریقی با این گاز سر و کار دارید باید تمامی موارد به خصوص ایمنی درباره ی آن را بدانید و مطالعه کنید. به دلیل آنکه می توان گفت با توجه به ویژگی های شیمیایی و غیره این عنصر بسیار خطرناک و قابل اشتعال می باشد. برای تمامی موارد ایمنی در مورد این گاز قابل اشتعال اول به سایت سهیل گاز و برای تکمیل اطلاعات بیشتر همین بلاگ را دنبال کنید.