17 نکته ی مهم و جدید درباره ی اکسیژن

یکی از عناصری که به راحتی نمی توانید بدون آن زندگی کنید اکسیژن می باشد. شما آن را در هوای که نفس می کشید، آبی که می نوشید و غذایی که می خورید پیدا می کنید. در این مطلب قصد داریم چندین واقعیت مهم در مورد این عنصر بیان کنیم. این مطلب چکیده ای از مطلبی جامع درباره ی اکسیژن می باشد. برای مطالعه کامل مطلب درباره ی اکسیژن کلیک کنید.

1. حیوانات و گیاهان برای تنفس نیاز به اکسیژن دارند.

2. گاز اکسیژن بی رنگ، بی بو و بی مزه است.

3. اکسیژن مایع و جامد به رنگ آبی کم رنگ است.

4. اکسیژن در رنگ های دیگر از جمله قرمز، صورتی، نارنجی و سیاه هم یافت می شود. حتی شکلی از اکسیژن وجود دارد که مانند فلز می باشد.

5. اکسیژن غیرفلزی می باشد

6. گاز اکسیژن به طور معمول مولکول دو ظرفیتی O2 است. ازن هم O3 شضکل دیگری از اکسیژن خالص است.

7. اکسیژن از احتراق پشتیبانی می کند اما با این حال اکسیژن خالص به خودی خود نمی سوزد.

8. اکسیژن پارامغناطیسی است. به عبارت دیگر، اکسیژن به میزان ضعیفی به میدان مغناطیسی جذب می شود، اما مغناطیسی دائمی را حفظ نمی کند.

9. تقریبا 3/2 از جرم بدن انسان اکسیژن است زیرا اکسیژن و هیدروژن آب را تشکیل می دهند. این باعث می شود اکسیژن به واسطه توده ای فراوان ترین عنصر بدن انسان می باشد. اتم های هیدروژن بیشتری در بدن شما نسبت به اتم های اکسیژن وجود دارد، اما آن ها توده بسیار کمی را تشکیل می دهند.

10. وزن اتمی اکسیژن 15.999 است که معمولا در محاسبات شیمی تا 16 گرد می شود.

11. در حالی که برای زندگی به اکسیژن احتیاج دارید، بیش از حد آن می تواند شما را بکشد. این به این دلیل است که اکسیژن یک اکسیدان است. هنگامی که بیش از حد در دسترس باشد، بدن اکسیژن اضافی را به یونی واکنش پذیر منفی ( آنیون) می تواند به آهن متصل شود. رادیکال هیدروکسیل تولید می شود، که به لیپیدهای غشای سلولی آسیب می رساند. خوشبختانه بدن منبع آنتی اکسیدان ها را برای مقابله با استرس اکسیداتیو در روز حفظ می کند.

12. هوای خشک تقریبا 21% اکسیژن، 78% نیتروژن و 1% گازهای دیگر دارد. در حالی که اکسیژن در جو نسبتا فراوان است، اما بسیار واکنش پذیر است، ناپایدار است و باید به طور مدام توسط فتوسنتز گیاهان دوباره پر شود. اگرچه ممکن است حدس بزنید درختان اصلی ترین تولید کننده اکسیژن هستند، اما اعتقاد بر این است که حدود 70% اکسیژن آزاد ناشی از فتوسنتز توسط جلبک های سبز و سیانو باکتری ها است. دانشمندان بر این باورند که شناسایی اکسیژن در جو سیاره ممکن است نشانه خوبی برای حمایت از زندگی باشد، زیرا توسط موجودات زنده آزاد می شود.

13. اکسیژن سومین عنصر فراوان در جهان است. این عنصر در ستارگانی ساخته شده است که تقریبا 5 برابر بیشتر از خورشید ما هستند. این ستاره ها کربن یا هلیوم را به همراه کربن می سوزانند. واکنش های همجوشی اکسیژن و عناصر سنگین تری را تشکیل می دهند.

14. اکسیژن طبیعی از سه ایزوتوپ تشکیل شده است، که اتم هایی با همان تعداد پروتون هستند، اما تعداد نوترون های متفاوتی دارند.

15. یک راه برای تصفیه اکسیژن، تقطیر آن از هوای مایع است. یک روش آسان برای تولید اکسیژن در خانه قرار دادن یک برگ تازه در یک فنجان آب در یک نقطه آفتابی است. حباب هایی که در لبه های برگ تشکیل می شوند را مشاهده کردید؟ این ها حاوی اکسیژن هستند. همچنین ممکن است اکسیژن از طریق الکترولیز آب تولید شود. اجرای یک جریان الکتریکی به اندازه کافی از طریق آب به مولکول ها انرژی کافی می دهد تا پیوندهای بین هیدروژن و اکسیژن را شکسته و گاز خالص هر عنصر را آزاد کند.

16. جوزف کریستلی معمولا برای کشف اکسیژن در سال 1774 اعتبار پیدا می کند. احتمالا کارل ویلهلم شل در سال 1773 این عنصر را کشف کرد، اما او این کشف را منتشر نکرد تا اینکه بعد از آنکه کریستلی اعلام کرد.

17. آب شیرین حاوی حدود 6.04 میلی لیتر اکسیژن محلول در لیتر است، در حالی که آب دریا فقط حاوی 4.95 میلی لیتر اکسیژن است.