حدنصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مالی دانشگاه آزاد

اطلاع از حدنصاب دعوت به مصاحبه و تراز قبولی آزمون دکتری مالی دانشگاه آزاد سال گذشته می تونه داوطلبا رو برای دستیابی به نتیجه دلخواه کمک کنه. از این رو کارشناسای تحصیلیکو با جمع آوری آخرین رتبه و تراز دعوت به مصاحبه کنکور دکترای سال های گذشته این امکان را در اختیار داوطلبا قرار می ده تا بتونن فرم انتخاب رشته خودشون را منطقی تر تکمیل کنن.


شرکت کنندگان در آزمون دکتری که بعد از دریافت کارنامه آزمون دکتری خود، مجاز به انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد شدند، می توانند با مطالعه دقیق دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد و با استفاده از کد دسترسی به انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی، نسبت به انتخاب رشته در زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد اقدام کنند.


داوطلبان انتخاب رشته در واحد های دانشگاه آزاد، بهتر است از حدنصاب قبولی در این دانشگاه مطلع شوند تا بتوانند به بهترین نحو ممکن رشته محل های را انتخاب نمایند یعنی رشته محل هایی با شانس قبولی بیشتر را اول لیست قرار دهند. در ادامه نحوه محاسبه و جدول حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مالی دانشگاه آزاد را آورده ایم.
نحوه محاسبه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مالی دانشگاه آزاد

کارشناسای مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو پس از بررسی کارنامه های دکتری مالی دانشگاه آزاد، اطلاعات مفیدی را جمع آوری کرده و با استفاده از روش های آماری حدنصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مالی دانشگاه آزاد را به سه بخش خوشبینانه، منطقی و بدبینانه طبقه بندی کردن. در نتیجه هرچقدر تراز کسب شده داوطلبا به محدوده تراز بدبینانه نزدیک تر یا بیشتر باشه، داوطلبا شانس بیشتری در آن رشته محل دارن و همچنین هر چقدر تراز داوطلب فاصله بیشتری از محدوده خوشبینانه داشته باشه، شانس کمتری برای قبولی در آن دانشگاه دارن.
در جدول های زیر دانشگاه های با تراز قبولی بالا در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده. این محدوده ها با توجه به قبولی های دکتری مالی دانشگاه آزاد محاسبه شدن و معتبر ترین و نزدیک ترین راهنما برای داوطلبان دکتری مالی هستن، ولی ممکنه آمار قبولی های امسال کمی با سال گذشته متفاوت باشه. در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شدن که ممکنه بعضی از آن ها در دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد، دارای ظرفیت پذیرش دانشجو نباشن.
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص صفر تا صد انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد پیشنهاد می کنیم مقاله ای که لینک آن را در قسمت زیر قرار دادیم مطالعه کنین.


بیشتر بخوانید: انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد
حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری مالی دانشگاه آزاد

هر داوطلب می تونه با دریافت کارنامه اولیه خودش در زمان اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد از ترازی که در آزمون کتبی کسب کرده با خبر شده و مطابق با تراز قبولی رشته مالی در دانشگاه آزاد، انتخاب رشته خود را انجام بده. حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری مالی دانشگاه آزاد به شرح زیر است:
کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه

مالی-مهندسی مالی / واحد علوم و تحقیقات 2575 الی 2674 2325 الی 2574 2174 الی 2324

مالی-مهندسی مالی / واحد تهران شمال 2465 الی 2564 2215 الی 2464 2064 الی 2214

مالی-مهندسی مالی / واحد تهران مرکزی 2465 الی 2564 2215 الی 2464 2064 الی 2214

مالی-مهندسی مالی / واحد تهران جنوب 2394 الی 2493 2144 الی 2393 1993 الی 2143

مالی-مهندسی مالی / واحد کرج 2076 الی 2175 1826 الی 2075 1675 الی 1825

مالی-مهندسی مالی / واحد رودهن 1950 الی 2049 1700 الی 1949 1549 الی 1699

مالی-مهندسی مالی / واحد قم 1937 الی 2036 1687 الی 1936 1536 الی 1686

مالی-مهندسی مالی / واحد شهرقدس 1917 الی 2016 1667 الی 1916 1516 الی 1666

مالی-مهندسی مالی / واحد قزوین 1911 الی 2010 1661 الی 1910 1510 الی 1660

مالی-مهندسی مالی / واحد فیروزکوه 1846 الی 1945 1596 الی 1845 1445 الی 1595

مالی-مهندسی مالی / واحد کاشان 1756 الی 1855 1506 الی 1755 1355 الی 1505

مالی-مهندسی مالی / واحد رشت 1691 الی 1790 1441 الی 1690 1290 الی 1440

مالی-مهندسی مالی / واحد اراک 1664 الی 1763 1414 الی 1663 1263 الی 1413

مالی-مهندسی مالی / واحد بابل 1652 الی 1751 1402 الی 1651 1251 الی 1401

مالی-مهندسی مالی / واحد یزد 1603 الی 1702 1353 الی 1602 1202 الی 1352

مالی-مهندسی مالی / واحد تبریز 1529 الی 1628 1279 الی 1528 1128 الی 1278

مالی-مهندسی مالی / واحد علی آبادکتول 1482 الی 1581 1232 الی 1481 1081 الی 1231

مالی-مهندسی مالی / واحد مراغه 1389 الی 1488 1139 الی 1388 988 الی 1138

مالی-مهندسی مالی / واحد سنندج 1363 الی 1462 1113 الی 1362 962 الی 1112

مالی-مهندسی مالی / واحد تهران جنوب-پردیس مرکز بین المللی کیش 1276 الی 1375 1026 الی 1275 875 الی 1025

مالی-مهندسی مالی / واحد امارات متحده عربی 801 الی 900 551 الی 800 400 الی 550

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه حدنصاب

مالی-بانکداری / واحد علوم و تحقیقات 2474 الی 2573 2224 الی 2473 2073 الی 2223 2373

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه

مالی-بیمه / واحد علوم و تحقیقات 2318 الی 2417 2068 الی 2317 1917 الی 2067

مالی-بیمه / واحد تهران جنوب 2164 الی 2263 1914 الی 2163 1763 الی 1913

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه

مالی-حقوق مالی / واحد علوم و تحقیقات 2375 الی 2474 2125 الی 2374 1974 الی 2124

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه

مالی-مالی بین الملل / واحد علوم و تحقیقات 2394 الی 2493 2144 الی 2393 1993 الی 2143

مالی-مالی بین الملل / واحد تهران مرکزی 2261 الی 2360 2011 الی 2260 1860 الی 2010

مالی-مالی بین الملل / واحد امارات متحده عربی 801 الی 900 551 الی 800 400 الی 550

جدول بالا محدوده دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد سال گذشته را نشان می دهد که به محض بروزرسانی تغییرات در این بخش اعمال خواهد شد.
اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه گفتیم بالاتر باشه، به این معناست که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید.
اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه گفتیم پایین تر باشه، به این معناست که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید.
لازم به ذکر است که تراز های ارائه شده در جدول بالا، حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد بوده و اگر داوطلبی حدنصاب قبولی یک دانشگاه را کسب کنه، به منزله قبولی فرد در آن دانشگاه نمی باشد و صرفا وی به آن دانشگاه دعوت به مصاحبه شده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد، مطالعه مقاله زیر به شما پیشنهاد می شود.


بیشتر بخوانید: مصاحبه دکتری دانشگاه آزاداگر همچنان درباره حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مالی ابهامی دارین، می تونین سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو با استفاده از سامانه مشاوره تحصیلی تلفنی تحصیلیکو بپرسید. برای اطلاع از تمامی اخبار های مربوط به روند آزمون دکتری توصیه می شود عضو کانال تلگرام دکتری تخصصی تحصیلیکو شوید.
در ادامه بخوانید: نرم افزار انتخاب رشته مجازی دکتریسوالات متداول


1- ✔️ کسب حدنصاب و رتبه دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته مالی دانشگاه آزاد به منزله پذیرفته شدن در آن کدرشته محل است؟

✔️ خیر. کسب رتبه تعیین شده در یک کدرشته محل تنها به منزله این است که آن داوطلب می تونه در مصاحبه آن دانشگاه شرکت کند.


2- ✔️ حداقل حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری رشته مالی دانشگاه آزاد چقدر است؟

✔️ با توجه به کارنامه های موجود سامانه مشاوره تحصیلی تحصیلیکو، کمترین تراز دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد در رشته مالی در متن مقاله به صورت کامل ارائه شده است.


3-  ✔️ حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد در رشته مالی از چه طریقی اعلام می شود؟

✔️ حدنصاب دعوت به مصاحبه کدرشته محل های رشته مالی از طریق کارنامه انتخاب رشته دکتری اعلام می شود.

منبع : حدنصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مالی دانشگاه آزاد