متیل استات در شیمیایی تهران

میتل استات در صنعت رنگ و رزین کاربرد دارد و یک حلال مهم در این صنعت شناخته می شود.

سرعت تبخیر می تواند در کیفیت رنگ ها تاثیر ویژه ای داشته باشد. به دللی تبخیر بالای این ماده، رنگ های تولید شده با متیل استات به خوبی تبخیر می شوند و سرعت خشک شدن را تا حدود زیادی بهبود می بخشند.

خشک شدن به موقع و بهبود کیفیت بافت رنگ های تولیدی از مزایای استفاده از این حلال در صنعت رنگ و رزین به شمار می رود

منبع: متیل استات