آیا خیانت قابل بخشش است؟


امروزه بسیاری از روابط عاطفی دوام چندانی نداشته و البته بسیاری از ازدواج ها نیز پس از گذشت مدت نه چندان زیادی به طلاق و جدایی ختم می شود.

از علت و ریشه یابی بسیاری از این جدایی ها یک عامل به نسبت بقیه موارد بیشتر تاثیر گذار است و نقش بسزایی را دارا می باشد که مربوط به موضوع تاسف برانگیز خیانت یک طرف به طرف دیگر می باشد.

متاسفانه امروزه بسیار شاهد این موضوع از سوی زوجین می باشیم که جدای از پایان یافتن رابطه ی زوجیت، نقش بسیار زیادی را هم در بی اعتمادی عمومی افراد به یک دیگر در جامعه ایفا می کند.

قوانین ما اعم از حقوقی و کیفری تعریفی از خیانت ارائه نکرده اند و به طور کامل مشخص نیست چه رفتار یا رفتارهایی را باید خیانت بدانیم.

برای مثال آیا خیانت یعنی مرد یا زن متاهل با فرد دیگری رابطه ی جنسی داشته باشد؟

آیا صرف رابطه با فرد بیگانه بدون رابطه ی جنسی حتی به از طریق فضای مجازی را هم باید خیانت بدانیم؟

هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت (یعنی محرمیتی بین آنها نیست) نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (منظور بوسیدن) ‌یا مضاجعه (منظور همبستر شدن) شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌ کننده تعزیر می‌شود.