انواع ضابطان دادگستری و ضابط دادگستری در قانون جدید


تا بحال بسیاری از مردم اسم ضابط دادگستری را شنیده اند و تا حدودی با آن ها آَشنایی دارند. اما دقیقا نمی دانند وظیفه ضابط چیست یا اینکه در سیستم قضایی کشور چند نوع ضابط وجود دارد.

ضابطین دادگستری یکی از مهم ترین وظایف را در راستای تحقق بخشیدن به عدالت کیفری به عهده دارند و به دلیل نوع اهمیت این وظیفه و نقش آن در اصلاح جامعه و حفاظت از حقوق و آزادی های افراد، از حساسیت بالایی برخوردار است.

همچنین ضابطین دادگستری در انجام وظایف خود دارای اختیاراتی هستند که می توانند حتی منجر به سلب آزادی شهروندان گردد.

ضابط در لغت به معنی نگاه دارنده، حفظ‌کننده، نیرومند، حاکم و قائده آمده است؛ و از ریشه ضبط به معنی نگاه ‌داشتن، حفظ کردن، محکم کردن و نگهداری می‌باشد.

ضابطین دادگستری یا پلیس قضایی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و دلایل جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی ‌شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می ‌کنند.