بازاریابی شبکه ای چیست؟ و تفاوت آن با شرکت های هرمی


در واقع بازار یابی شبکه ای سیستمی است برای توزیع کالا و خدمات توسط شبکه هایی از هزاران فروشنده یا توزیع کننده مستقل. توزیع کننده ها با فروختن کالا ها و خدمات و همچنین معرفی و حمایت از فروشندگانی دیگر که عضو سازمان فروش ایشان می شوند کسب درآمد می کنند.

به عبارتی دیگر بازار یابی شبکه ای یک روش جدید توزیع کالا و یا خدماتی است که از قبل در بازار و محیط اطراف وجود داشته است.

فقط در این حالت فروشنده آن کالا یا ارائه دهنده خدمات از روش جدیدی برای ارائه همان محصول یا خدمات قبلی خود استفاده می کنند.

در سبک قدیمی فروش کالا یا خدمات، برای اینکه کالا از دست فرد تولید کننده به مصرف کننده برسد؛ باید از یک سری واسطه ها عبور می کرد و همین وجود واسطه و دست به دست شدن کالا باعث افزایش قیمت آن کالا می شد.

اما در بازاریابی شبکه ای کالا و با خدمات به طور مستقیم مشتری می تواند از سایت مبدا یا کارخانه خریداری کند لذا در اینجا دست واسطه و دلال کوتاه می شود و طبیعتا قیمت هم افزایش نمی یابد.

حال همین پولی که قرار بود به جیب دلال و واسطه می رفت به واسطه افزایش قیمت نزد آن شرکت مبدا می ماند و از نزد همین پول است که کمیسیون مشتریان فعال پرداخت می شود.