بیمه آتش سوزی چیست؟


بیمه آتش سوزی، بیمه ای است که آسیب ها و خساراتی که به سبب آتش سوزی ایجاد شده است را جبران می نماید.

به طور کلی منظور از آتش عبارت است از ترکیب هر ماده با اکسیژن به شرط آنکه با شعله همراه باشد.

لازم به ذکر است، بیمه آتش سوزی خسارات و آسیب های جانی را تحت پوشش قرار نمی داد، لذا بیمه گذار با پرداخت مبلغی تحت عنوان حق بیمه، محل مورد نظر وی و اسباب و وسایل متعلق به بیمه گذار را در برابر خسارات ناشی از آتش سوزی تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد.

با توجه به اینکه اخیرا طبق گزارشات، آمار آتش سوزی در کشور ما بالا رفته است و به وابسته این آتش سوزی ها خسارات هنگفتی به دارندگان اموال مور نظر وارد شده است، باید در این خصوص بیشتر تامل کرد.

شهر تهران و باقی شهر های بزرگ به واسطه ترافیک سنگین خیابان ها و اتوبان این امکان را به آتش نشان ها نمی دهد که همیشه سر موقع به محل وقوع حادثه برسند، لذا احتمال نابودی جان و مال مردم بالا است.

همچنین در شهر های بزرگ به واسطه ازدیاد سوله ها و انبار ها، آمار آتش سوزی نیز بالا می رود.

به نظر می رسد، برای جلوگیری از حجم بالای خسارت و جبران بخشی از آن در صورت حدوث چنین وقایعی مناسب است از بیمه استفاده نمود.

زیرا بسیاری با نابودی اموالشان در این نوع حوادث، آینده شغلی خود را از دست دادند.

بیمه آتش سوزی، بیمه ای است که آسیب ها و خساراتی که به سبب آتش سوزی ایجاد شده است را جبران می نماید. شهر تهران و باقی شهر های بزرگ به واسطه ترافیک سنگین خیابان ها و اتوبان این امکان را به آتش نشان ها نمی دهد که همیشه سر موقع به محل وقوع حادثه برسند، لذا احتمال نابودی جان و مال مردم بالا است.

همچنین در شهر های بزرگ به واسطه ازدیاد سوله ها و انبار ها، آمار آتش سوزی نیز بالا می رود.