حکم افضا در اسلام و معنی کلمه افضا در حقوق


وجود ارتباط غیر طبیعی مادرزادی یا اکتسابی بین مهبل و یا راست روده.

پارگی التیام یافته ناحیه میان دو راه در تحت این عنوان بررسی می شود و در بسیاری از موارد با جراحی ترمیمی قابل درمان ست.

تعریف دیگر از افضا:

ارتباط انتهای تحتانی روده بزرگ با مهبل و یا مجاری اداری و مثانه و مهبل. این حالت در قسمتی از جداره های داخلی به وجود می آید و موجب اختلال در روابط جنسی می شود.