رویت ابلاغیه جدید | نحوه مشاهده ابلاغیه در سامانه ثنا


در عصر حاضر وقتی همه چیز به سمت الکترونیکی شدن پیش می رود این دگرگونی نیز بر ساختار قضایی کشور حکم فرما می شود.

در گذشته ابلاغ به صورت حضوری و فیزیکی و کاغذی صورت می گرفت اگر چه درحال حاضر هم ممکن است این گونه باشد اما غالبا ابلاغ ها و اخطاریه هایی که از دادگاه برای فرد صادر می شود به صورت الکترونیکی و از طریق فضای سایبر و اینترنت قابل مشاهده است.

لذا در حال حاضر برای مشاهده اخطاریه ها و ابلاغیه های دادگاه لازم است فرد در سامانه ای به نام ثنا با استفاده از کد ملی ثبت نام کند و سپس با این کد و رمز شخصی با ورود به صفحه ی خود ابلاغیه های جدید را ملاحظه کند.