علم حقوق چیست؟ (تعریف علم حقوق و هرآنچه که درباره ی آن باید بدانیم)


یکی از رشته هایی که بسیاری از افراد تمایل به تحصیل و ورود به آن را دارند که البته به لطف اتخاد تصمیمات و سیاست های غلط، جمعیت کثیری از فارغ التحصیلان آن با بیکاری و عدم شغل مناسب و یا مرتبط با آن مواجه می باشند رشته حقوق می باشد.

علم حقوق از پیچیدگی و گستردگی های زیادی برخوردار بوده و امروزه با توجه به نیاز های جامعه به شاخه ها و گرایش های مختلفی تقسیم می شود که هرکدام نقش تاثیر گذاری را هم ایفا خواهند کرد.

کلمه ی حقوق در فرهنگ لغت و واژگان ما معانی و مفاهیم متعددی را در بر دارد.

برای مثال در عرف واژه ی حقوق بیشتر دارای مفهوم و بیانگر دستمزد می باشد، معنای تخصصی تر و نزدیک به واژه ی قانون، تنظیم کننده روابط مردم و حفظ نظم در جامعه و امتیاز هایی که هر فرد در جامعه از آن برخوردار بوده و از آن استفاده می نماید را گویند.

اما در تعریف علم حقوق از دیدگاه مرحوم دکتر کاتوزیان پدر علم حقوق ایران، باید بیان داشت که:

دانشی است که به تحلیل قواعد حقوقی، سیر تحول آنها می پردازد را گویند.

اما به بیان ساده تر؛ علم حقوق به بررسی و تشریح قوانین و مقررات حاکم بر اعضای جامعه، شناخت محاکم دادگستری طریقه و تشریفات لازم برای طرح دعوا، اجرای مجازات و… را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

همانطور که اشاره شد، علم حقوق از گستردگی های زیادی برخوردار می باشد که با گسترش جامعه و روابط اجتماعی و پیشرفت تکنولوژی کماکان روبه افزایش است که البته همین موجب شده است هر حقوقدان همواره نیازمند به روز رسانی و افزایش اطلاعات خود باشد.

در این قسمت به برخی از کاربردی ترین شاخه ها ی علم حقوق مختصرا اشاره ای خواهیم داشت.

حقوق خصوصی

یکی از شاخه های علم حقوق که تاثیر بسیار زیادی در روابط حقوقی و قانونی بین اشخاص ایفا می نماید و از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده است، حقوق خصوصی می باشد.

حقوق خصوصی مجموعه قواعد حاکم بر روابط افراد با یکدیگر است.

قواعدی که در روابط تجاری، خانوادگی و تعهدات اشخاص در قبال یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد و حاکم بر کلیه مراجع، نهاد ها و… می باشد.

برای مثال هنگامی که شخصی که اقدام به فروش یک خودرو به خریدار می نماید و در قبال آن چکی دریافت می نماید.

جدای از اینکه مطابق قانون مدنی در صورت وجود شرایط قانونی و لازم این قرارداد محترم شمرده شده و قانونی محسوب می شود، کلیه ی آثار وارده بر این قرارداد فقط و فقط بین طرفین معامله خواهد بود و ارتباط یا تعهدی بر جامعه یا دیگر نهاد و ارگان ها نخواهد داشت.