مهریه در طلاق غیابی | حکم، وضعیت و قانون


برای این که بدانیم تکلیف مهریه در طلاق غیابی چگونه خواهد بود باید بدانیم حکم غیابی چه زمانی صادر می شود.

حکم غیابی وقتی صادر می شود که وقتی اقامه دعوا انجام می شود به خوانده ابلاغیه فرستاده می شود که برای دفاع در جلسه دادرسی حاضر شود ولی ابلاغ به دست خود کی نمی رسد و از حضور هم خودداری میکند یا اصلا اطلاعی از جریان دادگاه نداشته است.

زمانی که دعوایی طرح شود مثل طلاق به خوانده ابلاغ می شود که در دادگاه حضور یابد اما وی یا از ابلاغ خبر دار نبوده یا به خود وی ابلاغ نشده و در دادگاه هم حاضر نمی شود حال رایی که دادگاه در این زمینه صادر میکند حکم غیابی است و فرد میتواند ظرف ۲۰ روز به آن اعتراض کند تحت عنوان واخواهی.

اگر زوج درخواست طلاق بدهد و زوجه به دلیلی مطلع نشود و حکم طلاق صادر شود در این صورت دادگاه ضمن گواهی عدم امکان سازش حقوق مالی زوجه را تعیین میکند و به آن در حکم تصریح میکند تا زوجه بتواند از طریق آن حقوق مالی خود مانند مهریه را مطالبه کند.

نکته دیگر این که اصلا تا زمانی که حقوق زوجه پرداخت نشده باشد طلاق جاری و ثبت نمی شود.

اگر دادخواست طلاق از طرف زوجه باشد و در این راستا مرد در دادگاه حاضر نباشد و حکم طلاق صادر شود اگر خود مرد مفقود باشد یعنی خبری از مکان زندگی وی نباشد می توان از طریق توقیف کردن اموال او مثل ملک و زمین و مغازه و ماشین و حساب بانکی مهریه را مطالبه کرد.

اما اگر زوجه وکالت در طلاق داشته باشد یا به عبارتی حق طلاق داشته باشد دیگر طلاق غیابی نیست و قاضی با توجه به مندرجات نکاح نامه و وکالت در طلاق تصمیم میگیرد.

ممکن است فرد مدارکی داشته باشد مبنی بر این که مهریه را پرداخت کرده است یا اصلا از طریق زن از قبل به نوعی بخشیده شده در این صورت می تواند هم اعتراض تجدید نظر کند و هم در مهلت ۲۰ روزه واخواهی به رای ناظر به پرداخت مهریه اعتراض کند. و با ارائه دلایل محکمه پسند رای دادگاه را تغییر دهد.

طلاق چون در اختیار مرد است اگر وی طلاق غیابی بدهد مشکلی وجود ندارد اما در مورد زوجه سخت گیری وجود دارد و وی باید با دلایل مختلف عسر و حرج را اثبات کند برای گرفتن حکم طلاق. البته اگر وکالت در طلاق یا حق طلاق داشته باشد کار راحت تر است.

درباره موارد مختلف عسر و حرج می توانید در همین سایت مطالعه کنید و همچنین مسئله خود را با وکلا و مشاوران موسسه در میان بگذارید.

در بالا به مواردی در باره تکلیف مهریه در طلاق غیابی اشاره شد. اما برای اطلاع از جزئیات می توانید با وکلا و مشاوران حقوقی موسسه مشورت نمایید تا در جریان راهکار های لازم برای مسئله پیش آمده خود باشید.

باید در نظر داشته باشید که گاهی حتی با نبود مرد هم پی توان طلاق غیر غیابی گرفت تا نیاز به غیابی نباشد مثل جایی که زوجه وکالت در طلاق دارد که این امر نیازمند داشتن وکیل دادگستری و طی مراحلی ست که باید جداگانه تشریح شود.