آن چه باید از تعرفه صادرات پسته بدانید!

تعرفه صادرات پسته چقدر است؟ آیا تعرفه صادرات پسته با محصولات دیگر تفاوت دارد؟ از آن جا که پسته یکی از مهم ترین محصولات صادراتی محسوب می شود، دانستن تعرفه صادرات پسته از الزامات برای هر تاجر پسته است. امااین تعرفه مربوط به چه مواردی در پسته صادراتی می شود؟ تعرفه صادرات پسته از طرف کشور های دو طرف تجاری برای تجار وضع شده و باعث بالا رفتن کیفیت پسته صادراتی می شود.

تعرفه صادرات پسته از طرف کشور وارد کننده وضع می شود تا تولید کنندگان داخلی متضرر نشوند. زمانی که نام پسته صادراتی به میان می آید، منظور آن میزان از پسته است که از مصرف مصرف کنندگان داخلی بیشتر است. در جواب سوال دوم نیز باید گفت که تعرفه هر کالایی بسته به حساسیت و شرایطی که برای صادرات آن وجود دارد با دیگر کالا ها فرق خواهد داشت. پسته صادراتی به علت قرار گرفتن در دسته بندی مواد غذایی تعرفه های ویژه ای دارد. به علت اهمیت موضوع تعرفه صادرات پسته این بخش را به این مبحث اختصاص داده ایم.

آیا تعرفه صادرات پسته در همه کشور ها مشابه است؟

تعرفه صادرات پسته در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. ایران، تعرفه های صادراتی به خصوصی دارد که شامل مجوز ها و تائیدیه های مربوطه می شود. تعرفه هایی نیز وجود دارند که کشور مقصد آن ها را وضع می کند و قوانین سخت گیرانه تری را شامل می شود تا از تولید کنندگان داخلی حمایت کنند (البته گاهی کشور مقصد قادر به تولید آن محصول نیست، پسته نیز از آن دسته محصولاتی است که همه کشور ها قادر به تولید آن نیستند).

کشور های اروپایی تعرفه های سخت گیرانه تری به نسبت کشور های جهان سومی دارند. به عنوان مثال میزان آفلاکتوسین در پسته صادراتی اگر از یک میزان تجاوز کند، آن پسته توسط کشور های اروپایی پذیرفته نمی شود به علت همین تعرفه صاردات پسته است که معمولا پسته های صادراتی به اروپا از بالا ترین کیفیت برخوردار است.