آیا تعرفه صادرات پسته در همه کشور ها مشابه است؟

تعرفه صادرات پسته در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. ایران، تعرفه های صادراتی به خصوصی دارد که شامل مجوز ها و تائیدیه های مربوطه می شود. تعرفه هایی نیز وجود دارند که کشور مقصد آن ها را وضع می کند و قوانین سخت گیرانه تری را شامل می شود تا از تولید کنندگان داخلی حمایت کنند (البته گاهی کشور مقصد قادر به تولید آن محصول نیست، پسته نیز از آن دسته محصولاتی است که همه کشور ها قادر به تولید آن نیستند).

کشور های اروپایی تعرفه های سخت گیرانه تری به نسبت کشور های جهان سومی دارند. به عنوان مثال میزان آفلاکتوسین در پسته صادراتی اگر از یک میزان تجاوز کند، آن پسته توسط کشور های اروپایی پذیرفته نمی شود به علت همین تعرفه صادرات پسته است که معمولا پسته صادراتی به اروپا از بالا ترین کیفیت برخوردار است.