احتمال تقلب در پسته صادراتی تازه کمتر است

ز لحاظ ویژگی های ظاهری پسته صادراتی تازه پسته ای است که دارای پوست نرم رویی بوده که در دل آن پوست دوم سخت قرار دارد که مغز پسته تازه را احاطه کرده است. نرمی پوست رویی پسته صادراتی تازه به حدی است که می توان آن را با دست جدا کرد و به پوسته استخوانی رسید.

هشدار: در صورتی که مغز پسته صادراتی تازه سیاه شده باشد باید از خرید و فروش آن جلوگیری کرد زیرا نشان از خراب شدن آن دارد.

در کنار مزایایی که صادرات پسته تازه دارد و سودی که از صادرات آن نصیب تجار می شود، یک سری معایب نیز برای آن وجود دارد که باید پیش از صادر کردن به آن توجه داشت. یکی از ملاحظاتی که به هنگام صادرات پسته تازه باید تجار آن را در نظر بگیرند این است که پسته صادراتی تازه به علت رطوبتی که دارد احتمال خراب شدن آن بیشتر بوده و احتمال رشد قارچ و میکروب در آن وجود دارد.

ضمن این که برای صادرات پسته تازه باید امکانات و شرایط خاصی را فراهم کرد تا پسته صادراتی سالم به دست مشتری برسد. پسته صادراتی باید در دمای سرد نگهداری و صادر شود. بنابراین در صورتی که به دنبال صادرات پسته تازه هستید حتما شرایط صادرات و نگهداری مناسب آن را فراهم کنید.

زمانی که اقدام به صادرات پسته تازه می کنید، آن چه باعث نگرانی وارد کنندگان است، احتمال فروش پسته آب خندان (پسته های لب بسته ای که به وسیله مواد شیمیایی سر باز کرده اند) به آنان است.

زمانی که پسته صادراتی تازه را به کشورهای دیگر ارسال کنید، به علت طبیعی بودن آن تجار راحت تر اعتماد کرده و آن را خریداری می کنند. بنابراین برای افزایش اعتبار خودتان نیز بهتر است که پسته صادراتی را به شکل تازه به کشور مقصد ارسال کنید.