استاندارد های لازم برای صادرات پسته در کشور مقصد

به علت این که پسته صادراتی در دسته محصولات غذایی قرار می گیرد قوانین خاص و سخت گیرانه ای بر آن اعمال می شود بنابراین باید تمام استاندارد پسته صادراتی بررسی شده و تاجری که قصد صادرات آن را دارد آن ها را رعایت کند. این قوانین شامل موارد زیر می شود.

استاندارد های غذایی و بهداشتی کشور مقصد

بررسی افلاکتوسین پسته و کنترل آن بدان جهت که از حد مجاز بالا تر نرود بر عهده تاجر است. میزان استاندارد افلاکتوسین پذیرفته شده در کشور های مختلف متفاوت بوده و شخص صادر کننده باید تحقیقات لازم در این زمینه را انجام دهد.

درج اطلاعات کاملی از محصول بر روی بسته بندی

یکی از استاندارد های پسته صادراتی، اطلاعاتی است که روی بسته بندی محصول درج شده و شامل تاریخ تولید، تاریخ مصرف، کشور و شرکت صادر کننده، کشور و شرکت وارد کننده و سایر مشخصات می شود. این اطلاعات به نحوی جز تعهدات شرکت صادر کننده است که باید رعایت شود.

کیفیت نوع بسته بندی

از مهم ترین استاندارد پسته صادراتی می توان به بسته بندی با کیفیت و مستحکم اشاره کرد. زمانی که پسته صادر می شود بسته به اینکوترمز پذیرفته شده توسط دو کشور، صادر کننده تا مدت زمان خاصی تعهد به سالم رساندن محصول دارد در نتیجه برای رعایت آن باید بسته بندی از نوع مستحکم بوده و شرایط نگهداری محصول نیز رعایت شود. برای اطلاع از نحوه تعهد کشور صادر کننده و محل تحویل محصول، حتما اینکوترمز های بازرگانی را مطالعه فرمائید و بر سر آن با طرف قرارداد توافق حاصل کنید.