حجم تولید و برداشت زعفران صادراتی

خرید و فروش زعفران صادراتی
خرید و فروش زعفران صادراتی

حدود ۱۲۰ تن زعفران صادراتی از ۱۲۰۰۰۰ هکتار زمین در ایران برداشت می شود. هر ساله تعداد زمین های زیر کشت زعفران در حال افزایش است؛ این آمار با توجه به افزایش تولید در سال ۲۰۱۸ ارائه شده است؛ تولیدزعفران صادراتی در سال ۲۰۱۸ از ۳۳۶ تن در سال ۲۰۱۸ به ۳۸۲ تن رسید.

همچنین گزارش ها نشان داده اند که حدود ۷۷ تن زعفران در نیمه اول سال جاری از ایران به سایر کشورها صادر شده است. بازاریابی برای خرید و فروش زعفران صادراتی به هزینه های زیادی نیاز دارد و همچنین یافتن بازارهای جدید در کشورهای دیگر وقت و انرژی کافی را طلب می کند؛ بنابراین آن دست از تولید کنندگان زعفران صادراتی که هنوز به بازارهای خارجی راه پیدا نکرده اند باید نسبت به این مسأله، با نگاهی متفاوت اقدام کنند.

در آمارهای دیگری که در ماه های پایانی سال ۲۰۱۸، برای صادرات زعفران صادراتی ایران به کشورهای دیگر ارائه شده است، نتایج نشان داده اند، ایران طی ۶ ماه (۲۱ مارس – ۲۲ سپتامبر)، ۱۰۵ تن زعفران به ۴۷ کشور جهان صادر نموده اند.

در شش ماهه نخست سال جاری، ایران توانسته است ۱۰۵ تن زعفران را به ارزش ۱۴۵ میلیون دلار به این کشورها صادر کند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۴۰ درصد افزایش داشته است. صادرات زعفران به عمان نیز در فهرست این آمار ثبت شده است.

زعفران صادراتی ایران به قدری در بازارهای جهانی شناخته شده است که اکنون به عنوان اولین تولید کننده “طلای قرمز (زعفران)” در جهان شهرت دارد. با این اوصاف به نظر می رسد که برنامه ریزی و پشتیبانی از تولید و صادرات زعفران باید به گونه ای باشد که کشور بتواند موقعیت خود را از هر نظر حفظ کند.

توجه به مسأله خرید و فروش زعفران صادراتی ایرانی به منزله این است که باید تلاش های زیادی برای تقویت صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی انجام گیرد.