صادرات پسته ایرانی درجه یک به ترکیه

اگرچه میزان تقاضای بازارهای جهانی برای خرید پسته صادراتی ایران رو به افزایش است، اما راهکارهای متعددی وجود دارد تا بتوان میزان صادرات پسته به ترکیه و سایر کشورهای اروپایی را افزایش داد. در مطالعات آماری که درباره میزان صادرات جهانی پسته انجام شده است، در سال ۲۰۱۱ کشورهای ایران و آمریکا به ترتیب رتبه اول و دوم را در صادرات پسته داشتند. اگرچه میزان نوسانات قیمت پسته صادراتی در کنار سایر عوامل، بسیار قابل توجه است، به نظر می رسد برای افزایش صادرات پسته به ترکیه باید تمهیدات جدید و متفاوتی اندیشیده شود.

کشور ترکیه، خود، یک کشور تولید کننده پسته صادراتی مرغوب است که سهم زیادی از بازارهای اروپایی را تامین می کند. بنابراین اگر قرار باشد صادرات پسته به ترکیه افزایش پیدا کند و از آنجا به کشورهای اروپایی و آمریکایی راه یابد، باید انعطاف‌پذیری بیشتری درباره قیمت پسته صادراتی به خرج داده شود.

تغییرات قیمت ارز به طور مستقیم در قیمت صادرات پسته و محصولات مشابه و همچنین صادرات صنایع دستی بسیار موثر خواهد بود. این عوامل می‌تواند موفقیت یا شکست را در بازارهای اروپایی و آمریکایی به دنبال داشته باشد.