چگونگی بهبود کیفیت پسته صادراتی و کاهش احتمال خرابی

فروش پسته صادراتی درجه یک با بهترین قیمت از طریق مرجع اصلی و تامین کننده محصول امکانپذیر گردیده است. صادرات پسته بر اساس میزان تقاضا در بازار های خرید اولویت بندی می گردد.

بدین ترتیب می توان گفت که سهم کشور هایی هم چون گرجستان، ترکیه، ترکمستان، افغانستان و به طور کلی کشور های آسیایی از خرید پسته درجه یک ایرانی، بسیار بیشتر از سایر کشور های اروپایی است.

فروش پسته صادراتی در بسته بندی های متفاوت و لوکس به عنوان بسته بندی های ویژه صادرات، نقش مهمی در حفظ کیفیت محصول و کاهش احتمال خرابی یا فساد آن پس از گذشت مدت زمانی طولانی از تولید می شود.