عوامل موثر بر قیمت پسته در ارمنستان

قیمت پسته در ارمنستان
قیمت پسته در ارمنستان

راه حمل و نقل زمینی

همان طور که می دانید حمل و نقل های دریایی و هوایی از نوع ترانزیت های گران محسوب می شوند اما خوشبختانه در زمینه روابط تجاری ایران و ارمنستان مرزهای زمینی وجود دارد و لزومی به استفاده از حمل و نقل هوایی وجود ندارد. بنابراین می توان گفت یکی از عوامل پائین بودن قیمت پسته در ارمنستان، راه حمل و نقل زمینی است؛ کشور ایران و ارمنستان به علت داشتن مرزهای زمینی با یکدیگر، به راحتی می توانند با یکدیگر تعاملات اقتصادی داشته باشند.

فروش پسته به صورت فله ای

یکی از عواملی که باعث بالا رفتن قیمت پسته در ارمنستان می شود، بحث بسته بندی است. پسته صادراتی ایران به دو شکل فله ای و بسته بندی به کشور ارمنستان صادر می شود اما بیشتر وارد کننده ها در این کشور به دنبال خرید پسته فله ای هستند زیرا قیمت پسته در ارمنستان به صورت فله ای، به شکل قابل توجهی کاهش می یابد. به همین علت تجار ایرانی امکان صادرات پسته فله ای را به کشور ارمنستان فراهم کرده اند.

روابط تجاری خوب با ارمنستان

ارمنستان از جمله کشورهایی است که از لحاظ اقتصادی و سیاسی دارای روابط حسنه با کشور ایران بوده که همین عامل باعث رونق گرفتن تجارت این دو کشور شده است. نبود موانع تجاری سنگین برای تجارت ارمنستان با ایران، از عواملی محسوب می شود که باعث به صرفه بودن قیمت پسته در ارمنستان شده است.