مراحل کاشت زعفران صادراتی

  • پیش از کاشت زعفران صادراتی، در زمستان زمین را شخم می زنند.
  • کاشت زعفران از اواسط تابستان تا اوایل پاییز صورت می گیرد.
  • بعد از حفر چاله ها، پیاز زعفران ( به طور تقریبی ۳ تا ۵ پیاز در یک چاله) را در آن قرار می دهند.
  • در مرحله بعد پیاز را به داخل دل خاک فشرده می کنند و پیش از آبیاری زمین را کود می دهند.
  • در این مرحله خاک را به اصطلاح سله شکنی می کنند یعنی خاک را می شکنند تا جوانه ها به راحتی از خاک بیرون زنند البته در این کار باید دقت لازم را به خرج داد تا پیاز ها آسیب نبیند.
  • در مرحله آخر نیز آفت ها و علف های هرزی که باعث از بین رفتن محصول می شود را می کشند.