ویژگی های زعفران سر گل صادراتی

زعفران سرگل همان چیزی است که شما از زعفران انتظار دارید. در این نوع زعفران که گران ترین نوع به نسبت دو نوع زعفران قبل است؛ تنها قسمت کلاله قرمز به فروش می رسد. بهترین عیار رنگ دهی ۲۷۰ است که به زعفران سرگل تعلق می گیرد.

نکته: زعفران صادراتی سر گل خود به دو نوع تقسیم می شود؛ زعفران سرگل نگین و زعفران سر گل ممتاز. نام زعفران سرگل نگین به این علت است که هیچ قسمتی از خامه در بسته بندی آن قرار نمی گیرد اما در زعفران سرگل ممتاز تنها بخش کوچکی از خامه نیز به چشم می خورد که زعفران را از رنگ قرمزی یک دست در می آورد. در بازار صادراتی، زعفران سرگل نگین با وجود قیمت بالا طرفداران زیادی دارد. زعفران سوپر نگین، بهترین نوع زعفران است که اگر بدون تقلب باشد، از قیمت بالایی نیز برخوردار است.