چه نوع پسته صادراتی مناسب ترین نوع برای صادرات به عراق است؟

فرهنگ غذایی مردم در هر کشوری با یکدیگر فرق می کند. نکته دیگری که توجه به آن می توان سودآوری را برای شما به همراه داشته باشد توجه به همین فرهنگ غذایی است. برخی کشور ها در مصرف پسته، نوع خام آن را ترجیح می دهند و برخی دیگر انواع طعم دار برایشان گزینه بهتری محسوب می شود.

در موضوع صادرات پسته به عراق، تجربه نشان داده که پسته صادراتی بو داده با استقبال بیشتری مواجه شده است. دو نوع پسته صادراتی از بهترین گزینه ها برای صادرات پسته به عراق است؛ پسته بو داده شده با نمک و پسته بو داده شده با زعفران! پسته صادراتی به شرط آن که با نمک کم تفت داده شده باشد بسیار گزینه مناسبی برای صادرات پسته به عراق محسوب می شود.

باید حتما در خصوص ارسال پسته با پوست یا بدون پوست با کشور عراق وارد مذاکره شوید.