چه نکاتی هنگام خرید زعفران صادراتی می تواند نظر مشتریان را به خود جلب نماید؟

حقیقت اصلی که ما آن را در تجارت به خوبی می بینیم، این است که مردم عنوان و ظاهر یک محصول را خریداری می کنند و نه محتوا و کیفیت آن را. این موضوع زمینه ای باید باشد تا توجه تولیدکنندگان به نوع بسته بندی ها را افزایش دهد تا خرید زعفران آن ها چندین برابر شود. به طور کلی عواملی که بر روی تصمیم خرید فرد اثر می گذارد، عبارتند از:

  • برچسب اطلاعاتی روی ظروف بسته بندی زعفران صادراتی
  • دارا بودن نشان استاندارد
  • وزن دقیق بسته بندی
  • آگاهی از تکنولوژی و روش بسته بندی محصول
  • جنس و نوع بسته بندی
  • گنجایش ظرف بسته بندی و اثر آن در افزایش طول عمر مفید محصول
  • توضیح مختصری در مورد ویژگی های محصولی که خریداری می کنند باید برروی بسته بندی موجود باشد.