چگونه رنگ و عطر زعفران را آزاد کنیم؟

شما به دو طریق می توانید عطر و زنگ زعفران صادراتی را آزاد کنید؛ در اولین روش کافی است زعفران را به حالت پودر در آورده (بسابید) و بعد برای غذا یا نوشیدنی مصرف کنید. در روش دوم، پس از آن که زعفران را پودر کردید، روی آن یک تکه یخ قرار داده و صبر کنید تا یخ آب شود و سپس مقداری آب جوش به آن اضافه کرده و آن را درون بطری در فریزر قرار دهید (برای هر بار مصرف کافی است به میزانی که نیاز به زعفران دارید روی زعفران یخ زده آب جوش ریخته و آن را استفاده کنید).

https://wimexgroup.com/fa/%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c/