کاربرد زعفران پوشال در چه مواردی است؟

زعفران پوشال از دیگر انواع زعفران مرغوب تولید شده در خراسان است. این نوع از زعفران به جهت دارا بودن یک رشته کامل (رشته کامل زعفران) از بهترین محصولات برای صادرات به شمار می آید. زعفران صادراتی پوشال اصل با توجه به شکل ظاهری، به سادگی قابل تشخیص است.

این امر موجب شده تا مصرف این نوع از زعفران به شکل گسترده در حوزه های مختلف امکان پذیر گردد. زعفران پوشال علاوه بر صادرات، استفاده های دیگر نیز دارد که می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

  • تولید سوهان
  • تولید نبات زعفران
  • تولید بستنی
  • تولید محصولات غذایی
  • تولید انواع شیرینی
  • تولید نوشیدنی