خرید ماشین


از نکات بسیار قابل توجه در خرید ماشین این است که خریدار اشتباه است بدون داشتن اطلاعات سراغ خریدن ماشین برود.

خریداران میتوانند هرآنچه نیاز است در مورد یک ماشین بدانند را به صورت آنلاین کسب کنند.از جمله بهترین مکان ها برای شروع تحقیق در مورد ماشین در محدوده ی قیمت مورد نظر است.

اگر در حال خرید یک ماشین هستید میخواهید بدانید قیمتی که فروشنده برای یک ماشین تعیین میکند در چه رنجی است و اگر در فکر خرید یک ماشین کار کرده هستید قیمت های اخیر فروش مجدد آن مدل ماشین خاص را بررسی کنید.

این اطلاعات به شما کمک میکند که قدرت چاره زنی خود را افزایش دهید و اگر قصد مبادله یا فروش از ماشین خود را دارید، از قیمت بروز وسیله نقلیه خود مطلع شوید.

و به سایر نکات اعم از موارد پیش تامین کننده مالی ، فروشگاه های اطراف و نزدیک تر، شرایط مذاکره پرداخت هزینه بر اساس قیمت خرید نه پرداخت ماهانه و.... .


اگر قصد خرید ماشین دست دوم را دارید به موارد زیر توجه کنید:

1. به خوردگی های بدنه ی ماشین بسیار توجه کنید.

2. درها و پنجره ها و در کاپوت و صندوق عقب را چک کنید.

3. به پارچه ی صندلی ها و کفی ماشین توجه کنید و کفی را کنار بزنید اگر زنگ زده بود نشانه ی نفوذ آب به داخل ماشین است.

4. برق ماشین را چک کنید.

5. سیستم تعلیق اتومبیل را چک کنید.

6. کیلومتر شمار را چک کنید.

7. موتور را بررسی کنید.

8. میزان روغن و نشتی روغن و میله ی اندازی گیری روغن را چک کنید.

9. دود خارج شده از اگزوز را بررسی کنید.

10. به هر صدای غیر عادی داخل ماشین توجه کنید.

11. به لرزش ماشین را در سرعت های بالا توجه کنید.

در موارد بالا به به نکات فنی خرید خودرو دست دوم پرداختیم.حال نکات حقوقیرا ذکر میکنیم.

۱-مدارک خودرو را به دقت بررسی کنید (کارت خودرو ، اصل سند خودرو ، برگ معاینه فنی معتبر ، پرداخت کامل عوارض شهرداری ،بیمه خودرو ).

۲- تا حد امکان از خرید خودرو به صورت وکالتی خودداری نمائید .

۳-مراقبت باشید فروشنده ممنوع المعامله نباشد .

۴-قبل از سند زدن قرارداد (مبایعه‌ نامه) تنظیم کنید.

و قبل خرید ماشین دست دوم از یک کارشناس خبره مشورت بگیرید.

نکاتی در خصوص خرید خودرو دست دوم و کارکرده