خرید و فروش خودروبرای برای یافتن مشتری مورد نظر برای فروش خودروی خود به او راه پیش رو دارید . ممکن است با سپردن خودرو به دست واسطه ها یا بنگاههای اتومبیل مشتری مورد نظر خود را پیدا کنید یا بنگاههای اتومبیل مشتری مناسب را بیابید و یا به واسطه ی انتشار آگهی یا از طریق واسطه های آشنا و فامیل با مشتری مورد نظر خود مرتبط می شوید. سپس زمانی که با خریدار آشنا شدید و ارتباط برقرار کردید باید با توجه بسیار بالا و با رعایت قانون، گام به گام پیش بروید و تمام مراحل حقوقی را به درستی انجام دهید تا گرفتار مشکلات بعدی آن نشوید.

لازم به ذکر است امروزه در اثر فراگیر شدن تکنولوژی روش های اینترنتی و آنلاین جایگزین روش های سنتی شده اند.به طور معمول، بسیاری از افراد برای خرید و فروش خودرو به نمایشگاه ها مراجعه می کنند. بسیاری از افراد در ابتدا به خرید و فروش خودرو صفر روی می آورندولی عده بسیاری از اقشار جامعه نیز به علت عدم تامین منابع مالی بجای خرید خودروی صفر به خرید خودروی کارکرده روی می آورند. اگرچه خرید و فروش خودرو های کارکرده با فایده هایی همراه می باشد، اما احتمال وجود داشتن مشکلات و معضلات آن را نیز باید در نظر گرفت . بر اساس، آمارهای اعلام شده، 81 درصد خودروهای دست دوم که برای فروش در نظر گرفته شده و از جانب فروشنده سالم اعلام می شوند، در واقعیت بیشتر از بر 60 درصد این خودروها دارای مشکلات بدنه، ظاهری و فنی می باشند. این امر به خوبی نشان می دهد که خرید و فروش خودرو، بدون در نظر گرفتن نکات و موارد حائز اهمیت در این زمینه، تا چه حد می تواند با مشکلات و معضلات قابل توجهی همراه باشد. در حال حاضر سایت هایی وجود دارند که افراد میتوانند به آن ها مراجعه کرده و علاوه بر کسب آگاهی لازم، اقدامات لازمه را در زمینه خرید و فروش خودرو به کار ببندند.

مراحل قابل توجه در خرید فروش ماشین :

۱-یافتن خریدار

۲-نوشتن مبایعه نامه

۳-تعویض پلاک و بنام کردن سند خودرو

۴-گرفتن خلافی خودرو

۵-مراجعه به دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال خودرو

نکته ی قابل توجه این است که قبل از هر اقدام در خصوص تنظیم سند خودرو، با یک دفترخانه مورد اعتماد خود مشورت کنید. از دادن وکالت بدون مهلت به خریدار خودداری کنید. و از یکی از دو روش فوق برای انتقال خودرو استفاده کنید.