رنگی که در طراحی داخلی غوغا به پا کرد !!

رنگ زرد، به صورت ناخودآگاه نور و روشنی خورشید به همراه گرما را یادآوری می کند. از رنگ زرد روشن برای باز کردن فضا می توان استفاده کرد. این رنگ انرژی بخش بوده و به تقویت حافظه و بهبود عملکرد افراد به هنگام مطالعه نیز کمک می کند.

از دیگر مزایای استفاده از رنگ زرد برای خانه، می توان به تحریک اشتها اشاره کرد. از آن جا که رنگ زرد در دسته بندی رنگ های گرم قرار می گیرد محرک اشتها است. اگر نمی خواهید از رنگ زرد به تنهایی استفاده کنید از خاکستری خنثی برای تکمیل پالت رنگی خانه تان بهره بگیرید.

**** برای دیدن روانشناسی دیگر رنگ ها و اینکه چگونه از آن ها در طراحی داخلی استفاده کنید، اینجا را کلیک کنید !!