داستانتان را با مداد آغاز کنید
تجربیات ناب شما در کار و زندگی می‌تواند الهام‌بخش افرادی شود که به دنبال یک تلنگر هستند تا زندگی‌شان را متحول کنند. چرا این تلنگر از داستان شما شروع نشود؟
پروفایل family
- ۶ دقیقه
پروفایل گلنار جودی
- ۲ دقیقه