اتصالات پنوماتیک

اتصالات پنوماتیک برای متصل کردن قطعات مختلف سیستم پنوماتیک، شلنگ ها و لوله ها مورد استفاده قرار می گیرد. فیتینگ پنوماتیک نسبت به اتصالات هیدرولیکی از استحکام و مقاومت بیشتری برخوردار است. به همین خاطر در حین اتصال کردن قطعات در سیستم های پنوماتیک، فشار کمتری بر روی اتصالات و قطعات وارد می گردد.

کاربرد اتصالات پنوماتیک

برای اتصال اجزای پنوماتیک از اتصالات پنوماتیک و برای تغییر فشار هوای ورودی و یا تغییر جهت آن از اتصالات مینیاتوری کمک گرفته می شود. فیتینگ پنوماتیک به عنوان ابزارهای دقیق در کنترل مدنظر قرار می گیرند.


اجزای پنوماتیک

اتصالات پنوماتیک ممکن است شامل قطعاتی همچون پیپ، لوله و شلنگ شوند.

شلنگ:

برای ساخت شلنگ از لایه های مواد مختلف استفاده می شود. شلنگ ها از انعطاف بالایی برخوردار هستند و شرایط مناسب برای حرکات قطعات را فراهم می آورند. شلنگ ها بعد از گذشت مدتی نیاز به تعویض دارند. تعویض شلنگ در زمان فرسودگی آن ضرورت می یابد.

لوله:

برای ساخت لوله از مواد جامد استفاده شده است. این نوع اتصالات با ظاهری سخت و سفت نمایان می شوند.

پیپ:

پیپ ها نیز از مواد جامد تولید شده اند و از سختی قابل توجهی برخوردار هستند. پیپ ها دارای انعطاف کمتری نسبت به لوله می باشند.

نحوه عملکرد و اتصال قطعات در سیستم پنوماتیک متفاوت است. در واقع این تفاوت ظاهری باعث به وجود آمدن اتصالات پنوماتیک یاد شده در اشکال گوناگون می شوند.

اتصالات L

بخشی از این اتصالات به شکل L یا زانویی می باشد. اتصالات L به عنوان اتصالات زاویه دار معرفی می شوند. زاویه در نظر گرفته برای اتصالات L، 90 درجه است. اتصال پنوماتیک در شکل L، امکان اتصال شلنگ های چند منظوره یا تک را فراهم می آورد. با فیتینگ پنوماتیک زانویی می توان اتصال سیستم را به وسیله مجموعه ای از لوله ها به راحتی تغییر داد. این نوع اتصالات بسیار جمع و جور هستند و به فضای کمی نیاز دارند. فیتینگ پنوماتیک برای کار با لوله های نایلونی بسیار کاربردی و عالی می باشد.

اتصالات مستقیم

اتصال پنوماتیک می توانند از نوع مستقیم باشند. در اتصالات مستقیم، یک جهت قطعه به شلنگ یا لوله و جهت دیگر نیز به قطعات دیگر سیستم متصل می گردد. برای تثبیت این اتصالات از پیچ و مهره استفاده می شود. فیتینگ مستقیم پنوماتیک در حکم یک آداپتور عمل می کند. این اتصالات با مواد، اندازه نخ، قطرها و گریدهای متفاوتی عرضه می شوند. اتصالات پنوماتیک مستقیم قابلیت استفاده با ابزارهای مختلف را دارند. به همین خاطر در سیستم پنوماتیک از اتصالات مستقیم بسیار استفاده می شود.

اتصال T

اتصال های پنوماتیک می توانند به شکل T باشند. این اتصال ها با مکانیزم فشار مورد استفاده قرار می گیرند. اتصالات T شکل برای اتصال ایمن و مطمئن به درگاه های رزوه ای مدنظر است و از نصب سریع و آسان بدون نیاز به ابزار حمایت می نماید. با برقراری این اتصال می توان قطعات را به شکل سه جانبه در کنار هم قرار دارد. بیشترین کاربرد اتصالات T شکل مربوط به کاربردهای فشار یا خلاء است. نشتی این اتصالات T شکل بسیار کم بوده و این اتصالات به شکل سوراخ کامل طراحی می شوند.