چطور از لجبازی کودکان جلوگیری کنیم ؟

والدین فرزندان میتوانند بدون عصبانیت و نگرانی مشکل لجبازی کودکان را حل کنند .اکثر مادران با مشکل لجبازی کودکان دست و پنجه نرم میکنند و نمیدانند که باید با لجبازی فرزندان کودکشان چکار کنند . در این مقاله به برسی روش هایی مثبت میپردازیم که میتواند تا حد زیادی لجبازی کودک شما را حل کند .


روش های جلوگیری از لجبازی کودکان
روش های جلوگیری از لجبازی کودکان

اولین نکته استفاده از روش هایی سرگرم کننده برای جلوگیری از لجبازی کودکان است . معمولا در وقت هایی مثل مسواک زدن یا به پارک رفتن یا دکتر رفتن و ... با شما لجبازی میکنند شما میتوانید با سرگرم نگه داشتن کودکانتان مشکل لجبازی آن ها را تا حد زیادی حل کنید .

خنداندن

با کمی خلاقیت میتوانیم حواس فرزندانمان را به چیز های دیگر پرت کنیم از جمله خنداندن . شما با خنداندن کودتکتان در هنگام مسواک زدن و دارو دادن به آنها نه تنها او را خوشحال میکنید بلکه دهان او نیز دیگر باز است و لجبازی برای مسواک نزدن و یا نخوردن دارو ها نخواهد کرد

داستان گفتن

میتوانید برای سرگرم نگه داشتن کودکتان برای او خاطرات دوران کودکیتان را بگویید یا داستان بخوانید. حتی اگر بلد نیستید داستان بخوانید میتوانید از کتاب ها استفاده کنید یا برای اولین بار تخیل خودتان را امتحان کنید ضرری نخواهد داشت ! هرچقدر که داستان هایی که تعریف میکنید طولانی تر باشد کودک شما بیشتر سرگرم خواهد شد .

تغییر صدا

تغییر صدا بهترین روش برای سرگرم کردن کودکمان است در این روش او بسیار شاد و خندان خواهد شد شما میتوانید صدای پیرزن بدون دندان را در بیاورید یا با لهجه های مختلف صحبت کنید .

به او رازی بگوییم

برای مثال وقتی که کودک شما نمیخواهد که سوار ماشین شود و لجبازی میکند در گوش او آرام بگویید میخواهم رازی را به تو بگویم آیا میخواهی آن را بشنوی وقتی که او گفت بله یا سر تکان داد او را به سرعت سوار ماشین کنید و چیز های شیرین به او بگویید .

فرزندانمان سرمایه ها و تمام زندگی ما هستند با آن ها درست رفتار کنیم