حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق توافقی

حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق توافقی

طلاق توافقی چیست؟

زوجین ممکن است به دلایل مختلف تصمیم به طلاق گرفته و دادخواست طلاق را به دادگاه خانواده تقدیم نمایند، طلاق می تواند از سوی زوجه یا زوج به صورت یک طرفه مطرح شود و یا زن و شوهر هر دو در طلاق با هم توافق داشته باشند و بخواهند به زندگی مشترک خود پایان دهند و دیگر تمایلی به زندگی با یکدیگر نداشته باشند، در این صورت باید دادخواست طلاق توافقی را به دادگاه خانواده تقدیم کنند.

طلاق توافقی یکی از آسانترین انواع طلاق در ایران است که برای طرح دادخواست آن تنها به توافق زوجین نیاز است و تنها شرط اصلی در طرح دادخواست طلاق توافقی این است که زوجین در مورد مسائل مالی و غیرمالی طلاق که شامل مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت، استرداد جهیزیه، تنصیف اموال، حضانت و حق ملاقات با فرزند پس ازطلاق و... است، توافق نمایند.

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان در خصوص کلیه دعاوی طلاق با وکلای طلاق موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر. (02122904873-02122904874-09128400921-09336267676-09336267878)

حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق

حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق از جمله طلاق توافقی یکی از دغدغه های زن و مرد پس از طلاق است و بسیاری از افراد پس از طلاق تمایلی به درج نام همسر سابق در شناسنامه خود ندارند.

اما حذف نام همسر سابق از شناسنامه پس از طلاق کار چندان ساده ای نیست؛ چرا که ممکن است زن و مرد پس از طلاق مجددا قصد ازدواج داشته باشند و ازدواج اول خود را از طرف مقابل پنهان کنند، از این رو ثبت احوال طبق قانون برای حذف نام همسر سابق از شناسنامه شرایطی را تعیین کرده است تا از سوء استفاده های افراد و پنهان کردن ازدواج اول جلوگیری شود.

حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق توافقی

طی سال های اخیر (از سال 93) به صورت قانونی شرایطی برای حذف نام همسر سابق پس از طلاق برای افراد مطلقه فراهم شده است و آنها می توانند به صورت قانونی نام همسر سابق خود را از شناسنامه حذف کنند.

برای حذف نام همسر پس از طلاق توافقی ( و انواع طلاق ها) سه حالت متصور است:

1- حذف نام همسر از شناسنامه در صورت باکره نبودن زوجه

2- حذف نام همسر از شناسنامه در صورت باکره بودن زوجه

3- حذف نام همسر از شناسنامه در صورت فوت همسر

حذف نام همسر از شناسنامه در صورت باکره نبودن زوجه

حذف نام همسر سابق از شناسنامه در صورتی که زوجه دوشیزه نباشد، فقط پس از ازدواج مجدد امکانپذیر خواهد بود و باید ازدواج به طور رسمی ثبت شود و در شناسنامه نیز نوشته شود و در این مورد هیچ تفاوتی میان انواع طلاق یعنی طلاق از طرف زن و طلاق از طرف مرد و طلاق توافقی وجود ندارد و قانونگذار با تعیین این شرط برای حذف نام همسر سابق از شناسنامه از فریب و سوء استفاده افراد در ازدواج دوم جلوگیری می کند.

قانونگذار با تعیین چنین شرطی برای حذف نام همسر سابق از شناسنامه پس از طلاق این حق را برای افراد در ازدواج قائل شده است که از ازدواج اول طرف مقابل خود مطلع شوند و در صورتی که نام همسر سابق پیش از ازواج دوم از شناسنامه افراد مطلقه حذف شود، طرف مقابل در ازدواج دوم از این امر آگاه نخواهد شد و ممکن است مورد سوء استفاده قرار گرفته و فریب بخورد.

طبق ماده 33 قانون ثبت احوال، کل وقایع ازدواج و طلاق یا وفات زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود، ولی در شناسنامه به شرح زیر انعکاس خواهد یافت. در المثنی شناسنامه زن یا مرد آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است، منعکس خواهد شد. ازدواج و طلاق غیرمدخوله در المثنی شناسنامه درج نخواهد شد.

حذف نام همسر دوشیزه از شناسنامه پس از طلاق توافقی

چنانچه پس از انواع طلاق از جمله طلاق توافقی زوجه دوشیزه باشد، زوج و زوجه پس از ثبت طلاق برای حذف نام همسر سابق از شناسنامه خود نیازی به ازدواج مجدد ندارند و آنها می توانند با ارائه گواهی پزشکی قانونی مبنی بر دوشیزه بودن زوجه درخواست صدور شناسنامه جدید بدون نام همسر سابق را بنمایند و باید به این نکته اشاره کرد که شناسنامه جدید المثنی نخواهد بود.

حذف نام همسر از شناسنامه پس از فوت همسر

حذف نام همسر سابق از شناسنامه پس از فوت همسر مانند شرایط حذف نام همسر در صورت طلاق است، یعنی در صورتی که زوجه باکره باشد، می تواند با دریافت گواهی بکارت از پزشکی قانونی پس از فوت همسرش نام او را از شناسنامه خود حذف کند.

اما در صورتی که زوجه باکره نباشد، در صورت فوت هر یک از زوجین طرف مقابل برای حذف نام همسر متوفی از شناسنامه خود باید مجددا ازدواج نماید و پس از ثبت رسمی ازدواج اقدام به حذف نام همسر اول خود نماید.

مدارک حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق

مدارک لازم برای حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق در حالات مختلف، متفاوت است. مدارک لازم برای حذف نام همسر سابق از شناسنامه عبارتند از:

* گواهی بکارت زوجه از پزشکی قانونی در صورتی که زوجه باکره باشد.

* رونوشت یا اصل طلاق نامه

* حکم طلاق

* کارت ملی و شناسنامه متقاضی

* برگه معرفی‌ نامه از دادگاه خانواده

* دو قطعه عکس

* ثبت رسمی ازدواج جدید و نوشتن آن در شناسنامه در صورتی که زوجه باکره نباشد.

* گواهی فوت در صورت فوت همسر

* سند ازدواج (در صورت فوت همسر)

مراحل حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق توافقی

پس از طلاق، زن و مرد می توانند به صورت قانونی با توجه به آنچه گفته شد، اقدام به حذف نام همسر سابق خود از شناسنامه نمایند، به این منظور متقاضی باید مدارکی که به آن اشاره کردیم را به اداره ثبت احوال و یا دفاتر پیشخوان دولت تحویل داده و درخواست خود را به سازمان مربوطه ارائه نماید. در صورت تکمیل مدارک و داشتن شرایط لازم برای متقاضی، شناسنامه جدید بدون درج ازدواج پیشین و نام همسر سابق صادر می شود.

حذف نام همسر از شناسنامه در صورت داشتن فرزند

داشتن فرزند هیچ تغییری در مدارک، شرایط و روند حذف نام همسر سابق از شناسنامه پس از طلاق یا فوت همسر ایجاد نمی کند. همچنین متقاضی تنها می تواند با توجه به شرایطی که به آن اشاره کردیم نام همسر سابق خود را از شناسنامه حذف کند، اما نمی تواند نام فرزند را در هیچ شرایطی از شناسنامه خود حذف کند.

کلام آخر

طی سال های اخیر قانون گذار این امکان را برای افراد فراهم کرده است تا بتوانند در صورت طلاق و یا فوت همسرشان، در ازدواج دوم، نام همسر سابق خود را از شناسنامه حذف کنند، اما نام فرزند و والدین مواردی هستند که به هیچ دلیلی نمی توان آنها را از شناسنامه حذف کرد.