زندگینامه جوناس سالک کاشف واکسن فلج اطفال

به گزارش دانش ویکی جوناس سالک در ۲۸ اکتبر ۱۹۱۴ در خانواده‌ای یهودی در شهر نیویورک به دنیا آمد. خانواده وی بسیار فقیر بودند و پدرش در زمینه تولید پوشاک کار می‌کرد. در ۱۲ آوریل ۱۹۵۵ اولین واکسن فلج اطفال توسط سالک تهیه شد و مورد استفاده قرار گرفت. از وی به دلیل اینکه امتیاز کشف فلج اطفال را ثبت نکرد و آن را به رایگان در اختیار جهانیان قرار داد تقدیر شده است.

وقتی از جوناس سالک درباره دلیل ثبت نکردن امتیاز کشف واکسن فلج اطفال سوال شد پاسخ داد: هیچ ثبت امتیازی وجود ندارد. مگر می‌شود خورشید را ثبت اختراع کرد؟

جوناس سالک در سال ۱۹۹۵ در خانه خود در کالیفرنیا بر اثر نارسایی قلبی درگذشت. نام وی به عنوان یک دانشمند مورد احترام و سخت‌کوش در تاریخ علم ماندگار شد.