لگن درد

لگن درد

بهترین فیزیوتراپی در اصفهان تشخیص صحیح منشأ این درد یبوست شما در مجموعه دکتر قولنج انجام می پذیرد.

درد در قسمت بیرونی ران را در اصطلاح لگن درد می گویند.

که ممکن است در پشت باسن، عمق لگن یا در کشاله ران هم احساس شود. این درد یا بصورت ناگهانی شروع می شود یا به مرور زمان شدید می شو

بهترین فیزیوتراپی دراصفهان در درمان کمردرد زانودرد آرتروز مچ پا دردشانه درددست دردآرنج گردن درد دردلگن آسیب ورزشی دکتر قولنج drgholenj