لگن درد یبوست بهترین فیزیوتراپی در اصفهان

لگن درد


بهترین فیزیوتراپی در اصفهان تشخیص صحیح منشأ لگن درد یبوست شما در مجموعه دکتر قولنج/درد در قسمت بیرونی ران را در اصطلاح لگن درد می گویند. که ممکن است در پشت باسن، عمق لگن یا در کشاله ران هم احساس شود. این درد یا بصورت ناگهانی شروع می شود یا به مرور زمان شدید می شود.