تمرکز بر اصلاح نظام وظیفه در برنامه هفتم توسعه ایران و هماهنگی بین مجلس و ستاد کل نیروهای مسلح

یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در یک گفت‌وگویی اعلام کرد که در برنامه هفتم توسعه، موضوع خرید سربازی به هیچ وجه مورد بحث و توجه قرار نگرفته است. وی اظهار کرد که تمرکز اصلی در این برنامه بر روی اصلاح نظام وظیفه و هماهنگی بین مجلس شورای اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح جهت اصلاح فرآیند سربازی قرار دارد.

این نماینده مجلس توضیح داد که در برنامه هفتم توسعه، یک چارچوب برای اصلاح فرآیند سربازی و معافیت‌های جدیدی برای مشمولان غایب متاهل در نظر گرفته شده است. بر اساس این مصوبه، متاهلینی که ۳۵ سال سن دارند و دارای سه فرزند هستند، معافیت از خدمت سربازی خواهند داشت. همچنین پیشنهاداتی برای اصلاح این معافیت نیز در مجلس مطرح شده و نهایتاً تصمیم‌گیری درباره آن به نظر صحن مربوط خواهد بود.

این نماینده اعلام کرد که در حال حاضر ماده ۷۰ و بندهای مربوط به سربازی و نظام وظیفه، به همراه مصوبات مرتبط، در مجلس مورد بررسی قرار دارند و احتمالاً در هفته آینده به مرحله نهائی بررسی می‌رسند.

او از هماهنگی‌های انجام شده با ستاد کل نیروهای مسلح نیز خبر داد و اظهار کرد که سعی شده تا پیشنهادات و مصوبات مجلس با هماهنگی با سایر نهادها و مراجع تصمیم‌گیر باشند تا تعدد نظرها جلوگیری شود.

در ادامه، این نماینده اشاره کرد که توافق بین مجلس و ستاد کل نیروهای مسلح برای اصلاح نظام وظیفه به وجود آمده است و جلساتی برای بحث در مورد چارچوب مدل اصلاحیه برگزار شده است. او به تلاش‌های رئیس مجلس و سردار باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، اشاره کرد و اعلام کرد که هماهنگی بین این دو نهاد برای اصلاح فرآیندها و اجرای تصمیمات به عمل آمده است. شما می توانید برای آگاهی از استخدام افراد دارای معافیت پزشکی در ارگان ها با مشاوران آویژه در تماس باشید.

این عضو هیئت رئیسه مجلس نیز بیان کرد که عزم اصلاح نظام وظیفه در مجلس شورای اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح وجود دارد و توافقات و تفاهماتی در خصوص چارچوب و مدل اصلاحیه انجام شده است. او تاکید کرد که این فرآیند نیازمند مراحل قانونی و طی مراحل مختلف است و امیدوار است که تا یک ماه آینده به نقطه‌ای قابل قبول برسند.

این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به ویژگی‌های برنامه هفتم توسعه و تلاش‌های جاری برای اصلاح نظام وظیفه پرداخت. وی تاکید کرد که موضوع خرید سربازی در این برنامه به هیچ وجه مورد توجه قرار نگرفته است و این مسئله نه در مجلس شورای اسلامی و نه در دولت و ستاد کل نیروهای مسلح مورد بحث و توجه نیست.

وی به جزئیات برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و اعلام کرد که در این برنامه، تمرکز بر روی اصلاح نظام وظیفه و ایجاد هماهنگی بین مجلس شورای اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح برای اصلاح فرآیند سربازی قرار دارد. وی توضیح داد که برنامه هفتم توسعه شامل یک چارچوب برای اصلاح فرآیند سربازی است، و معافیت‌های جدیدی برای مشمولان غایب متاهل در نظر گرفته شده است. بر اساس این مصوبه، متاهلینی که ۳۵ سال سن دارند و دارای سه فرزند هستند، معافیت از خدمت سربازی خواهند داشت. همچنین پیشنهاداتی برای اصلاح این معافیت نیز در مجلس مطرح شده و تصمیم‌گیری نهایی در این مورد به نظر صحن مربوط خواهد بود.

وی اعلام کرد که در حال حاضر ماده ۷۰ و بندهای مربوط به سربازی و نظام وظیفه، به همراه مصوبات مرتبط، در مجلس مورد بررسی قرار دارند و احتمالاً در هفته آینده به مرحله نهائی بررسی می‌رسند.

وی همچنین از هماهنگی‌های انجام شده با ستاد کل نیروهای مسلح نیز خبر داد و اظهار کرد که سعی شده تا پیشنهادات و مصوبات مجلس با هماهنگی با سایر نهادها و مراجع تصمیم‌گیر باشند تا تعدد نظرها جلوگیری شود.

در ادامه، این نماینده اشاره کرد که توافق بین مجلس و ستاد کل نیروهای مسلح برای اصلاح نظام وظیفه به وجود آمده است و جلساتی برای بحث در مورد چارچوب مدل اصلاحیه برگزار شده است. او به تلاش‌های رئیس مجلس و سردار باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، اشاره کرد و اعلام کرد که هماهنگی بین این دو نهاد برای اصلاح فرآیندها و اجرای تصمیمات به عمل آمده است.

این عضو هیئت رئیسه مجلس نیز بیان کرد که عزم اصلاح نظام وظیفه در مجلس شورای اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح وجود دارد و توافقات و تفاهماتی در خصوص چارچوب و مدل اصلاحیه انجام شده است. او تاکید کرد که این فرآیند نیازمند مراحل قانونی و طی مراحل مختلف است و امیدوار است که تا یک ماه آینده به نقطه‌ای قابل قبول برسند. این توضیحات تکراری نیستند و به اطلاعات بیشتری در مورد برنامه هفتم توسعه و تلاش‌های اصلاح نظام وظیفه افزوده‌اند. برای دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه با مشاوره نظام وظیفه آویژه در تماس باشید.