تصمیمات مهم کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه برای معافیت از خدمت سربازی

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اعلام کرد: کمیسیون تصویب کرد که افراد دارای ۳ فرزند و بیشتر و همچنین افراد بالای ۳۵ سال و دارای دو فرزند از خدمت سربازی معاف شوند.

به گفته جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، این تصمیم به منظور تدوین سیاست‌های بهینه‌سازی نظام خدمت وظیفه عمومی و ترتیبات مرتبط با دفاع از کشور و ایجاد انگیزه برای جوانان در انجام خدمت وظیفه اتخاذ شده است. در این زمینه و اطلاع از شرایط دریافت معافیت تحصیلی از مشاوران آویژه کمک بخواهید.

وی ادامه داد: بر اساس تصمیمات کمیسیون تلفیق، ستاد کل نیروهای مسلح مکلف به اصلاح مقررات مرتبط با خدمت وظیفه عمومی، از جمله کاهش مدت خدمت وظیفه عمومی، کاهش نیاز به سرباز از طریق جایگزینی سایر عضویت‌ها و خدمت پاره‌وقت برای بخش‌های خاص خدمت سربازی به همراه تدوین فرهنگ سازی اقدام کند و این اقدامات را به تصویب فرمانده معظم کل قوا برساند.

در این میان، کمیسیون مقرر کرد که افراد دارای ۳ فرزند و بیشتر، همچنین افراد بالای ۳۵ سال و دارای دو فرزند از خدمت سربازی معاف شوند. همچنین، ستاد کل نیروهای مسلح موظف به برنامه‌ریزی جهت تعیین وضعیت افراد غایب از خدمت سربازی خواهد بود تا آنها نیز به تصویب مراجع مختصص به شکل مناسب مشمول شوند. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این طرح از معافیت و آگاهی از نحوه محاسبه نمره چشم برای معافیت با مرکز مشاوره آویژه تماس برقرار کنید.