درمان قطعی آسم امکان پذیر است!

براساس شواهد بالینی که نشریه مدیکال اکسپرس ارائه داده است، آسم در گروه بیماری هایی دسته بندی می شود که درمان آن سخت و گاها غیرممکن است. این نشریه همچنین به این موضوع که درمان قطعی آسم فعلا در دسترس نیست، اشاره می کند و می گوید شاید درمان های موجود، آن چه از درمان در ذهن ما هست را نتوانند فراهم کنند؛ اما تا حد زیادی مشکل بیماران را برطرف می کنند. آسم یک بیماری دائم نیست که فرد در طی روز آن را مکررا تجربه کند.

حتی افرادی که اسپری و داروهای خود را به موقع استفاده می کنند، کمترین تجربه از حملات آسمی را دارند؛ به همین دلیل منظور از درمان قطعی آسم، برطرف شدن آن به طور کامل نیست؛ بلکه منظور کاهش علائم و عدم رویداد حملات شدید است. نشریه مدیکال اکسپرس همچنین به این موضوع اشاره می کند که متاسفانه همه درمان های موجود از قابلیت لازم برخوردار نیست و با این حال بازهم مردم به سمت آن ها جذب می شوند. پروفسور سارا گوتی محقق دانشگاه کنتاکی در مقاله معروف خود تحت عنوان «درمان قطعی آسم، رویا نیست»، وابستگی آسم به ژنتیک را مهم ترین دلیل این که اکثر درمان های آسم پاسخ لازم را ندارند، می داند.