عوامل مستعد کننده ی ایجاد سنگ های صفراوی کلسترولی

منظور از عوامل مستعدکننده، آن دسته از عوامل است که می تواند در دراز مدت احتمال ایجاد سنگ های صفراوی را به شدت افزایش دهند. توجه به عوامل مستعدکننده در درمان سنگ صفرا و همچنین یافتن پاسخ های صحیح برای سوال علت تشکیل سنگ صفرا چیست، بسیار حائز اهمیت است. مقالات علمی زیادی را مورد بررسی قرار داده ایم و آنچه از اکثر آن ها قابل استناد بود، این است که عوامل زیر مهمترین عوامل مستعد کننده ی ایجاد سنگ های صفراوی کلسترولی هستند:

 • چاقی که باعث افزایش ترشح کلسترول در صفرا می شود. چاقی علاوه بر ایجاد سنگ صفرا می تواند به بافت کبد هم آسیب بزند و شما را با مشکلات جدی رو به رو کند.
 • کاهش وزن سریع
 • شیمی درمانی
 • هورمون های جنسی زنانه
 • داروهای حاوی استروژن
 • قرص های ضدبارداری
 • بیماری های روده ی کوچک
 • افزایش سن
 • فقدان ورزش و فعایت بدنی که فرد را برای درمان سنگ صفرا ملزم به مصرف چندین برابری داروهای با عوارض بالا می کند.
 • کاهش تحریک کیسه ی صفرا به دنبال تغذیه وریدی طولانی مدت
 • درمان با کلوفیبرات
 • کاهش ترشح اسید صفراوی به دنبال سیروز صفراوی اولیه
 • رژیم غذایی پرچرب
 • آسیب طناب نخاعی
 • مصرف بیش از اندازه تخم مرغ