بهترین زمان تقویت عزت نفس کودکان


بهترین زمان تقویت عزت نفس کودکان
بهترین زمان تقویت عزت نفس کودکان

در این مقاله به شما میگویم که بهترین زمان تقویت عزت نفس کودکان چه زمانی است.

عزت نفس یک احساس درونی است، مانند سایر احساساتی که در همه ی انسان ها وجود دارد.

عزت نفس احساس ارزشمند بودن و رضایت مندی از خود است، عزت نفس یک حس درونی و مثبت است؛ اینکه فرد خود را همانطور که هست بشناسد، ببیند و باور کند و برای خشنودی خود و دیگران تلاش کند.

احساس ارزشمند بودن از مجموعه افکار، عواطف و تجربیات در طول زندگی ناشی میشود.

عزت نفس به مفهوم لیاقت و شایستگی داشتن برای زندگی است، اینکه خود را لایق و شایسته بدانید، نشانه ی عزت نفس بالا در شما است و اگر این احساسات در شما وجود نداشته باشد، میتواند نشانه ی ضعف عزت نفس در شما باشد.

عزت نفس از دوران کودکی شکل میگیرد و مهم ترین و بزرگ ترین هدیه ای است که والدین میتوانند به فرزند خود دهند.

عزت نفس احساسی است که شما نسبت به خود دارید و فکر و احساس شما این است که انسان خوبی هستید، اگر خود را به عنوان یک انسان، انسان خوبی میدانید و خودتان را دوست دارید و در هنگام پیروزی و شکست به خود احترام میگذارید، در این زمان است که میتوان گفت عزت نفس شما بالا است، در غیر این صورت عزت نفس شما دچار مشکل است و نیاز است که در مورد آن تلاش بیشتری شود و تقویت شود.


عزت نفس کودکان
عزت نفس کودکان

والدین اولین کسانی هستند که پایه های عزت نفس را در انسان میسازند و پس از آنها مربیان مهدکودک و معلمان نقش به سزایی در این زمینه دارند، هم چنین همه ی افرادی که با کودک مواجه میشوند، برخورد و گفتگو میکنند با کلام، نگاه و رفتار خود میتوانند عزت نفس کودک را بالا ببرند و یا تخریب کنند.

در منابع گفته شده است که بین چهار تا یازده سالگی زمانی است که بهترین موقعیت را دارید که روی عزت نفس کودک خود کار کنید، زیرا در این سن، کودک وارد اجتماع میشود و روابط اجتماعی او شکل میگیرد و خیلی مهم است که در این زمان به شدت به عزت نفس کودکان توجه کنید.

البته این چهار تا یازده سالگی نیاز به یک سه پایه محکم دارد.

این سه پایه که از ابتدای تولد تا پایان سه سالگی باید شکل بگیرد، عبارت است از:

ادامه مطلب