تکرار حرف، سرزنش و غر زدن ممنوع!


تکرار حرف، سرزنش و غر زدن ممنوع!
تکرار حرف، سرزنش و غر زدن ممنوع!

آیا تا به حال در زندگی خود افرادی را دیده اید که عادت دارند یک حرف را بارها و بارها تکرار کنند؟

یا اینکه موضوعی را مطرح میکنند و مجدد برمیگردند به این موضوع و دوباره از اول آن را مطرح میکنند.

بعضی افراد هم هستند که دائم دیگران را برای هرکاری که انجام میدهند، مورد سرزنش قرار میدهند، اینگونه افراد معمولا عادت به شکایت کردن هم دارند؛ یعنی یک موضوع را به صورت تکراری بارها و بارها تکرار میکنند و این امر موجب میشود که اگر در مقابل این افراد قرار بگیرید، دیگر گوش شنوایی برای شنیدن حرف های آنها نداشته باشید. در واقع همان ضرب المثل “از یک گوش بگیر از یک گوش رها کن” یا “یک گوش در و یک گوش دروازه” اتفاق می افتد.

مصداق کامل این ضرب المثل دقیقا درمقابل افرادی است که بیش از حد یک حرف را تکرار میکنند، بیش از حد سرزنش میکنند و یا گله و شکایت میکنند.

تکرار حرف، سرزنش و غر زدن درمورد کودکان هم ممنوع است:

کودکانی که والدین آنها از این رفتارهای تکراری زیاد انجام میدهند، دچار همین مسئله میشوند که یک گوش آنها در و یک گوش دیگر دروازه میشود؛ درواقع صحبت های والدین خود را میشنوند اما گوش نمیدهند.

این کودکان یاد میگیرند که زمانی که والدین آنها وارد تکرار حرف میشوند، این حرف ها میتواند حرف معمولی باشد و یا سرزنش و غر زدن باشد، فقط حضور داشته باشند، اما نگاه آنها به اطراف است و به کار خود مشغول هستند و هیچ توجهی به حرف والدین خود نمیکنند و قطعا این امر سبب عصبانی شدن والدین آنها میشود و شکایت میکنند که چرا کودک شان به حرف آنها گوش نمیدهد و توجهی ندارد، در این شرایط چه باید کرد؟

در ابتدا باید بدانید که شنیدن یک حرف تکراری کار خیلی راحتی نیست.

همان طور که بزرگتر ها توانایی و تحمل شنیدن حرف تکراری را ندارند، کودکان هم این گونه اند با این تفاوت که تحمل آنها کمتر از بزرگترها است.


سرزنش کودکان
سرزنش کودکان

بنابراین اگر میخواهید به آنها حرفی بزنید که گوش دهند و توجه کنند، قبل از شروع حرف زدن به آن فکر کنید و برنامه ریزی کنید که فقط یکبار آن حرف را بیان کنید.

آنقدر گیرا صحبت کنید، به نحوی جملات را کنارهم بچینید که با یکبار گفتن، توجه کودک جلب شود و کودک از گفتار شما خوشش بیاید و مجبور نشوید که دوباره این حرف را تکرار کنید.

پس برای کودکان اگر یکبار به شکل صحیح حرفی را بگویید، پل ارتباطی را برقرار کنید و یک حس خوب به آنها بدهید و بتوانید توجه آنها را جلب کنید، یک و یا نهایت دوبار به کودکان گفتن کافی است و نیازی نیست که چندین بار تکرار شود.

سرزنش کردن و غر زدن به کودکان سبب میشود که به حرف شما توجهی نکنند و بیشتر از آن، چیزی که شما توقع دارید این است که حرف شما را بشنوند و اجرا کنند، اما سرزنش های شما، کودکان را در دوحالت فرو میبرد:

ادامه مطلب