تخلیه ید چیست

در این مقاله به بررسی اینکه دعوی تخلیه ید چیست و تفاوت آن با خلع ید می پردازیم . 
قانون با شناسایی حق مالکیت برای افراد به آنها این اجازه را داده است تا از اموال و وسایل خود استفاده کنند و از آن برای منافع خود استفاده کنند در این میان افرادی هستند که به واسطه شرایط قانونی و یا حتی غیر قانونی اقدام به استفاده از اموال دیگری می کنند مثل وقتی که کسی خانه اش را به دیگری اجاره می دهد تا از آن استفاده کند اما گاهی نیز پیش می آید که کسی خانه دیگری را بدون اجازه او تصرف می کند که هر کدام از این موارد عناوین حقوقی مخصوص به خود را دارد از جمله این موارد دعوی تخلیه ید ، خلع ید و تصرف عدوانی حقوقی و تصرف عدوانی کیفری است . ما در این مقاله به بررسی یکی از این دعاوی یعنی دعوای تخلیه ید و تفاوت دعوی تخلیه ید با خلع ید می پردازیم . 

دعوی تخلیه ید چیست

وقتی که قرارداد اجاره بین موجر و مستاجر به پایان می رسد ، مستاجر تنها در صورتی می تواند همچنان به استفاده خود از مال اجاره ای ادامه دهد که قرارداد اجاره بین او و موجر تمدید شود . حال اگر مستاجر بدون تمدید قرارداد اجاره باز هم به استفاده از مال اجاره ای ادامه دهد ، این تصرف غیرقانونی است و موجر می تواند قانونا از او بخواهد که اقدام به تخلیه مال اجاره ای کند . به این دعوی ، دعوی تخلیه ید گفته می شود که با ارائه دادخواست تخلیه به شورای حل اختلاف ، مطرح می شود .
تفاوت تخلیه ید و خلع ید

یکی از مواردی که بسیار شبیه دعوی تخلیه ید است و اغلب افراد در آن دچار اشتباه می شوند ، دعوی خلع ید است اما باید توجه داشته که دعوی تخلیه ید و خلع ید با هم از چند جهت تفاوت دارند . تفاوت تخلیه ید و خلع ید از قرار زیر است :


1- اولین فرق دعوی تخلیه ید و خلع ید در این است که در خلع ید مبنای اصلی دعوی تصرف غاصبانه است یعنی کسی که مال را تصرف کرده و موجب اقامه دعوی از سمت مالک شده است ، به صورت غیرقانونی اقدام به این کار کرده است اما در دعوی تخلیه ید مبنای تصرف متصرف ، قرارداد است مثلا قرارداد اجاره که زمان آن خاتمه یافته است ولی تخلیه صورت نگرفته است . 


2- دومین تفاوت تخلیه ید و خلع ید در این است که دعوی تخلیه ید جز دعاوی غیرمالی است و هزینه دادرسی آن هم با توجه به دعاوی غیر مالی مشخص می شود و دعوی خلع ید جز دعوی مالی است و هزینه دادرسی آن هم بر اساس دعاوی مالی محاسبه می شود . 


3- سومین فرق تخلیه ید و خلع ید در مرجع رسیدگی کننده به هر کدام از این دو دعوی است . دعوی تخلیه ید منحصرا در شوراهای حل اختلاف مطرح می شود و از موارد صدور رای در شورای حل اختلاف است اما خلع ید در مراجع حقوقی مطرح می شود .


برای مطالعه درباره تفاوت خلع ید و تصرف عدوانی کلیک کنید . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دعوی تخلیه ید چیست و تفاوت آن با خلع ید به کانال تلگرام موضوعات حقوقی مراجعه کنید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون دعوی تخلیه ید چیست و تفاوت آن با خلع ید پاسخ دهند .


منبع : تخلیه ید چیست