تفاوت دعوی خلع ید و تصرف عدوانی

در این مقاله به بررسی تفاوت دعوی خلع ید و تصرف عدوانی می پردازیم .
دعوایی مربوط به مالکیت ، دعاویی هستند که منشا و موضوع اصلی در آنها خدشه دار شدن حق مالکیت افراد است . معمولا در این دسته از دعاوی خواهان دعوا ادعا می کند مالک مالی است که توسط دیگری تصرف شده است و می خواهد که مال و تصرف آن به خودش برگردد . از میان دعاوی مالکیت می توان به چند مورد از جمله خلع ید ، تصرف عدوانی و تخلیه ید اشاره کرد . این دعاوی با هم متفاوتند و هر کدام در شرایط جداگانه ای اقامه می شوند . از این رو ما در این مقاله به بررسی تفاوت میان دعوی خلع ید و تصرف عدوانی می پردازیم .

تفاوت دعوای خلع ید و تصرف عدوانی

همانطور که گفته شد این دو دعوا ، هر دو از ریشه دعاوی با منشا مالکیت هستند که با هم تفاوت هایی دارند . افتراق خلع ید و تصرف عدوانی را می توان در موارد زیر دانست :


1- اولین فرق از فرق های خلع ید و تصرف عدوانی این است که دعوای خلع ید را تنها مالک می تواند اقامه کند یعنی اینکه شما باید مالک یک مال غیر منقول باشید و سند مالکیت داشته باشید تا بتوانید ، دعوی خلع ید را اقامه کنید اما برای اقامه دعوی تصرف عدوانی صرف اینکه شما مالک منافع مالی غیر منقول هم باشد و دیگری به عدوانا آن را تصرف کند ، می تواند اقامه دعوی تصرف عدوانی نماید .2- دعوای خلع ید یک دعوی حقوقی است که باید در مراجع حقوقی مطرح شود اما دعوی تصرف عدوانی را هم می توان به صورت حقوقی در دادگاه حقوقی و هم به صورت کیفری در دادگاه کیفری اقامه کرد . برای مطالعه درباره تصرف عدوانی حقوقی و تصرف عدوانی کیفری کلیک کنید . 


3- دعوی تصرف عدوانی یک دعوای غیر مالی است و هزینه دادرسی آن هم بر اساس دعاوی غیرمالی محاسبه می شود اما دعوی خلع ید یک دعوی مالی است و هزینه دادرسی آن با توجه به دعاوی مالی محاسبه می شود . 


4- دعوی تصرف عدوانی نیاز به تشریفات دادرسی ندارد و هم چنین بالافاصله بعد از صدور حکم باید اجرا شود اما دعوی خلع ید نیاز به طی تشریفات دادرسی دارد و تا زمانی که دادگاه حکم قطعی صادر نکرده است ، اجرا نخواهد شد . 


برای مطالعه درباره تفاوت دعوی خلع ید و تخلیه ید کلیک کنید .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تفاوت دعوی خلع ید و تصرف عدوانی به کانال تلگرام موضوعات حقوقی مراجعه کنید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون تفاوت دعوی خلع ید و تصرف عدوانی پاسخ دهند .


منبع : تفاوت دعوی خلع ید و تصرف عدوانی