روانشناسی جامعه چیست؟!

روانشناسی جامعه چیست؟ باید دانست که روانشناسی جامعه با جامعه شناسی کاملا متفاوت است. همانطور که می دانید، روانشناسی به طور کلی انواع مختلفی دارد و روانشناسی جامعه نیز یکی از انواع روانشناسی به شمار می رود. در روانشناسی اجتماعی یا جامعه، اصولا به رابطه و تعامل بین افراد با اجتماع و مردم یک جامعه پرداخته می شود و در آن انسان ها را از حیث روابط اجتماعی آن ها دسته بندی میکنند. در این نوع از روانشناسی افراد را در حضور بقیه انسان ها مثلا شرکت در سخنرانی ، قرار گرفتن در جمعی که هم جنس خود نباشند ، تعامل با افراد در رده های سنی مختلف و یا حتی رابطه دوستی و ... مورد بررسی قرار می دهند. که انسان ها وقتی در این جمع ها هستند، چه رفتاری دارند یا به عنوان مثال در چه جمعی احساس خجالت می کنند و راه درمان و کنترل آن چیست.

روانشناسی اجتماع
روانشناسی اجتماع

روانشناس جامعه باید همه جوانب را از قبیل جنسیت ، سن ، کشور ، فرهنگ و نژاد در نظر بگیرد و با توجه به این ها فرد را راهنمایی کند یا آزمایش و تحقیقی در این رابطه انجام دهد.