ویژگیهای شعر انقلاب اسلامی


شعر انقلاب اسلامی همگام با شکل­ گیری انقلاب، از نیمه خرداد 1342هـ . ش، فارغ از هیاهو های روشنفکری دوران پیش ـ که بیشتر به سازش با طاغوت ختم می ­شد ـ جایگاه حقیقی خود را در میان عامه مردم به­ دست ­آورد و مسیر خود را مشخص کرد. شاعران انقلاب، فرزندان زمانه خویش هستند. دردها و رنج­ ها و نابسامانی ­های جامعه را با تمام وجود لمس می ­کنند و می­ کوشند تا با سخن خود محرمی برای اسرار مردم و مرهمی برای دردهایشان باشند.

شعر انقلاب اسلامی، به معنای واقعی، شعر مردمی است. شاعر این سبک همدوش، همسنگر، همدل و همزبان با مردم می ­باشد. از درد مردم، رنج می برد و با شادی آنان شاد می­ شود. با کمی تسامح، می ­توان شعر انقلاب اسلامی را تاریخ منظوم انقلاب نامید؛ فراز و نشیب ­های آن، تحت تأثیر فراز و نشیب­ هایی است که مردم شاهدش بوده ­اند و با آن زندگی کرده­ اند.

در بررسی ادوار مختلف شعر فارسی باید زمینه­ ها، تحولات اجتماعی ـ سیاسی و دگرگونی­ های فرهنگی و حتی معیشتی را زیر نظر داشت تا بررسی­ ها واقع بینانه و به دور از هر­گونه پیش ­داوری باشد. انقلاب اسلامی به عنوان واقعه­ ای بزرگ که سرنوشت ملت ایران را در برهه ­ای درخشان و تاریخی رقم زده است، نمی ­تواند از این قاعده مستثنی باشد؛ حادثه­ ها و لحظه های انقلاب آشکار و پنهان به دنیای شعر راه یافته­ اند. وقوع حادثه­ های بزرگ، لحظه های خطیر و سترگ، لحظه هایی که با حیات و مرگ انقلاب پیوند داشت، نمی ­تواند و نباید بر سروده ها و احساس شاعران بی تأثیر باشد. شعر انقلاب اسلامی، شعری پویا و متحرک است که شمیم طراوت و سرزندگی از واژه واژه آن به مشام می ­رسد. در شعر این دوره بر خلاف دوره ­های قبل که یأس و سر­خوردگی در اشعار شاعران موج می ­زد، دیگر از واژه های شب و زمستان و وحشت و بن بست اثری نیست و اگر گاهی به چنین مفاهیمی برمی خوریم، بیشتر مراد نفی آنها و بشارت روشنی و امید و پیروزی است....