پلی آلومینیوم کلراید

پلی آلومینیوم کلراید با فرمول شیمیایی Al2Cl(OH)5 که به اختصار PAC خوانده می شود، ماده ای پلیمری و غیر آلی است که شکلی پودر مانند دارد و خلوص و وزن مولکولی آن بالاست.

پلی آلومینیوم کلراید
پلی آلومینیوم کلراید

این ماده به علت خاصیت منعقدکنندگی، در تصفیه ی آب، فاضلاب و سایر مایعات کارایی فراوانی دارد. PAC باعث چسبندگی مواد معلق در آب، و ته نشینی آن ها می شود. به این طریق، می توان ذرات اضافی را از آب جدا، و آب را تصفیه نمود. به علاوه، استفاده از ترکیب فوق در فرایند تصفیه ی پساب های صنعتی، می تواند در به دست آوردن مجدد برخی عناصر و ترکیبات ارزشمند مفید باشد.

کاربرد پلی آلومینیوم کلراید
کاربرد پلی آلومینیوم کلراید

مزیت پلی آلومینیوم کلراید نسبت به دیگر منعقدکننده های مشابه، صرفه ی اقتصادی بیشتر و عدم ایجاد تغییرات محسوس در میزان PH آب است. استفاده از سایر منعقدکننده ها، سبب تغییر PH آب و خروج آن از حالت خنثی می گردد و هزینه های تازه ای را برای خنثی سازی مجدد آن، ایجاد می نماید. به علاوه، PAC با ذرات اضافی موجود در آب، فلاک های کم حجم تر و پایدارتری را تشکیل می دهد و پس از اتمام فرایند تصفیه، مقدار ناچیزی از آلومینیوم در آب باقی می ماند.

منبع : https://ntpholding.com/poly-aluminium-chloride/