هلدینگ ساختمانی سپنتا

هلدینگ ساختمانی سپنتا

شرکت ساختمانی سپنتا یکی از بهترین شرکت های عمرانی در شهر تهران میباشد.