آیا راه اندازی باشگاه مشتریان برای همه کسب و کارها مفید است؟

راه اندازی باشگاه مشتریان
راه اندازی باشگاه مشتریان

طبعا نمی توان گفت باشگاه مشتریان برای انواع کسب و کارها مفید خواهد بود و نتیجه موثر یکسانی به همراه خواهد داشت. کسب و کارهایی که مشتریان به صورت نامنظم و غیر پیوسته از آنها خرید می کنند برای راه اندازی باشگاه مشتریان مناسب نیستند. مثل وکلای دادگستری و بازسازی مسکن. اما سایر کسب و کارها که کالای مصرفی دارند و مشتری در فواصل زمانی نسبتا مشخص از آنها خریداری می کند راه اندازی باشگاه مشتریان بسیار موثر خواهد بود.

تشکیل باشگاه مشتریان چگونه است؟

اولین و مهم ترین مرحله در فرآیند مدیریت باشگاه مشتریان برنامه ریزی و جمع آوری اطلاعات از عادت های خرید مشتریان فعلی است. طبق قانون ۸۰ -۲۰ ، ۲۰ درصد از سودآورترین مشتریان ۸۰ درصد درآمد شما را تشکیل می دهند. پس از شناخت مخاطب و مشتریان کسب و کار لازم است برنامه مناسبی جهت رفع نیاز آنها طراحی و اجرا شود.

پیشنهاد ما این است که از سیستم های ساده و ساختار یافته استفاده نمایید. طبق سیستم طراحی شده هرگاه مشتری به حد مشخصی از خرید می رسد تخفیف ها و امتیازاتی از سیستم دریافت می کند. اگر باشگاه مشتریان ارزش واقعی و مورد نیاز برای نگه داری مشتریان وفادار خود را پرداخت نکند در امر حفظ و وفادار سازی مشتری موفق نخواهد بود و مشتری سیستم را ترک می کند.

باشگاه مشتریان و مزایای آن را به مشتریان خود معرفی کنید!

بهتر است مشتریان از وجود سیستم باشگاه مشتریان و ارزش ها و مرایای آن آگاهی داشته باشند. تمام ابزارهای دیجیتال مارکتینگ را برای معرفی و شناخت جامع تر باشگاه مشتریان به کار می بندیم و مزیت های سیستم را به صورت شفاف تشریح می کنیم.