استات ها در شیمی

استات ها در علم شیمی نامحدود هستند با این حال عمده استات های مورد استفاده در صنعت عبارتند از

بوتیل استات

متیل استات

اتیل استات

و...

این استات ها عموما حلال های شیمیایی هستند که در صنع رنگ و رزین مورد استفاده قرار می گیرند. برای خرید انواع استات ها می توانید با بازرگانی شیمیایی تهران در ارتباط باشید

استات / ˈæsɪteɪt / نمکی است که از ترکیب اسید استیک با یک باز (به عنوان مثال باز قلیایی ، خاکی ، فلزی ، غیر فلزی یا رادیکال) تشکیل می شود. "استات" همچنین پایه یا یون مزدوج را توصیف می کند (به طور خاص ، یون دارای بار منفی به نام آنیون) که معمولاً در محلول آبی یافت می شود